Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

Eduakcija uz izložbu Ivana Ladislava Galete: "Krajolik nulte točke"

Uz izložbu Ivana Ladislava Galete Krajolik nulte točke pripremili smo brojna i raznovrsna događanja za različitu vrstu publike,od profesionalaca i znalaca Galetina opusa do najšire publike i djece koja se po prvi put susreću s umjetnošću.

Rujan

Subota 24. 9. 2011 u 18 sati: Program „Susret s umjetnikom“
Vodstvo izložbom i razgovor s umjetnikom Ivanom Ladislavom Galetom u trajanju od 1 sata.
Razgovor vodi kustos izložbe Tihomir Milovac, muzejski savjetnik

Srijeda, 28. 9. 2011. Nulti sat, u 13 sati
Vodstvo Galetinom izložbom za učitelje, nastavnike i profesore (Tihomir Milovac, kustos izložbe i Nada Beroš, voditeljica Pedagoškog odjela).
Prijave na: eduakcija@msu.hr

Četvrtak, 29. 9. 2011. Nulti sat, u 13 sati
Vodstvo Galetinom izložbom za učitelje, nastavnike i profesore (Tihomir Milovac, kustos izložbe i Nada Beroš, voditeljica Pedagoškog odjela).
Prijave na: eduakcija@msu.hr

Četvrtak 29. 9. 2011 u 17 sati: Predavanje – Antonio Šiber: Konstrukcija stvarnosti: postmoderno u modernoj fizici
Usporedno sa spektakularnim primjenama moderne fizike na današnju tehnologiju, tiho i postupno mijenjali su se filozofski temelji fizike kao znanosti. Fizikalni opis svemira postajao je sve "mekši", sve više ovisan o promatraču i sa sve manjih univerzalnih uporišnih točaka. Einsteinova teorija relativnosti narušila je koncepte univerzalnog vremena i pozadinskog, referentnog prostora, a kvantna mehanika je na način neugodan pred-modernom, newtonovskom fizičaru, uvela promatrača u najdublje teorije prirode. Priroda se tako u svojoj dubinskoj naravi predstavlja "promjenjljivom", ovisnom o aktu i načinu promatranja, fundamentalno neodređenom s obzirom na neka od pitanja koja su uobičajena u jeziku kojim se sluţimo. Opisani konceptualni pomaci u najtemeljnijoj znanosti inspiriracija su filozofima i umjetnicima, a u predavanju dr. Šibera bit će ukratko objašnjeni. Objasnit će se i uobičajene pogrešne interpretacije filozofskih koncepata u modernoj fizici te ukazati na ispravne interpretacije koje su često inspirativnije i paradoksalnije od onih pogrešnih.

Petak, 30. 9. 2011 u 10 sati – Mobilni muzej, Dječji odjel KBC Rebro
Radionica za djecu: Sve jabuke u mojem voćnjaku su različite.
Umjetnik Ivan Ladislav Galeta s malim MSU timom Eduakcije, Marijetom Karlović i Petrom Boehm, posjetit će djecu na Dječjem odjelu KBC Rebro i razveseliti ih pričama o svom voćnjaku i načinu kako je uzgoj voća i povrća postao njegov umjetnički rad.
Druženje s umjetnikom potaknut će djecu da i sami nauče cijeniti različitost jabuka, rajčica, krumpira, luka i, dakako, ljudi. Pritom će se posluţiti olovkama i bojicama i stvoriti veoma različite crteţe.

Subota, 1. 10. 2011. od 11 do 13 sati; Radionica za najmlađe iz ciklusa: Saveznici prirode: „Čuvam i recikliram“.
Voditeljica: Petra Böhm
Dob: od 6 do 10 godina
Umjetnika Ivana Ladislava Galetu najčešće moţemo susresti na biciklu, na kojem je obavezno i košara. U toj se košari često znaju naći jabuke, rajčice i drugi plodovi iz njegova vrta. Galeta je umjetnik koji voli i cijeni prirodu – o tome ćemo se osvjedočiti na njegovoj izloţbi Krajolik nulte točke na kojoj se mnoga djela bave očuvanjem prirode i okoliša, bez obzira da li se umjetnik sluţi crteţom, filmom, videom, fotografijom ili nekim drugim oblikom umjetničkog izraţavanja. Nastojat ćemo i mi neke od njegovih poruka prenijeti u našoj radionici u kojoj ćemo koristiti samo prirodne materijale i reciklirati već postojeće koje smo koristili u prethodnim radionicama.


Listopad

Srijeda 5. 10. 2011. u 17 sati: Izlaganje i vodstvo kroz izložbu Ivana Ladislava Galete s naglaskom na fotografskim radovima. Markita Franulić: Što Galeti znači „proširena fotografija“?
Povjesničarka umjetnosti i kritičarka Markita Franulić u svome izlaganju u postavu izložbe Krajolik nulte točke pokazat će kakvo mjesto i značenje ima fotografija u opusu Ivana Ladislava Galete. Ona tvrdi kako „fotografija za njega nije medij reprezentacije ni naracije, ni medij iskazivanja stanja i emocija“ . Ona je „misaoni, teorijski , široko zasnovan i nerijetko hermetičan iskaz procesa istraţivanja medija, njegovih značajki, sastavnih elemenata i mogućnosti, sredstvo propitivanja stvarnosti, percepcije i jezika umjetnosti“, te zaključuje kako Galetina „proširena fotografija“ podrazumijeva konceptualni i izvedbeni iskorak iz tradicionalnog sadržajnog i medijskog okvira, ali na način koji nije razmetljiv, nikada nije dosjetka niti je sam sebi svrha.

Četvrtak: 6. 10. 2011. u 17 sati, izložbeni prostor - PRISTUP
Vodstvo za osobe s invaliditetom, osobe oštećena sluha i vida (uz prijevod na znakovni jezik):
Vodstvo: Nada Beroš

Utorak, 11. 10. 2011. u 17 sati: Izlaganje i vodstvo Hrvoja Turkovića: Skica za metamedijski portret Ivana Ladislava Galete, u izložbenom prostoru
Moţe li se u umjetnosti govoriti o eksperimentu i istraţivanjima? Na to pitanje dr. Hrvoje Turković, teoretičar i filmski kritičar, na primjeru rada Ivana Ladislava Galete, odgovara potvrdno. On kaţe kako Galeta doduše nije spekulativni teoretik, ali je upravo „rasni“ znanstveni praktičar koji umjetničke medije podvrgava sustavnoj analizi i istraţivanju prema svim postulatima znastvenog eksperimentiranja. No, kao što je prisutno i u svijetu fundamentalnih znanstvenika, Galetino eksperimentiranje ima stalnu poveznicu i s mističkom zaokupljenošću. Turković Galetino istraţivanje pretpostavki medija, i njihovo variranje, naziva metamedijskim, i upravo će o tome, kao i o korijenima Galetine orijentacije i svjetonazora biti govora u ovom izlaganju uglednog filmskog teoretika.

Subota 15.10. 2011. od 16 do 18 sati radionica za najmlađe iz ciklusa: Saveznici prirode: „Slama ili sijeno ?“. Voditeljica Martina Vidas Butorac
Dob: od 5 do 12 godina
Da biljni svijet itekako moţe biti materijal od kojeg se gradi umjetnički svijet, pokazat ćemo na radionici pod nazivom Slama ili sijeno ? potaknutu radom Ivana Ladislava Galete pod naslovom „Vojvođanski tetraktis“ (1983), skulpturom velikih dimenzija, napravljenom od neobičnog materijala. Kojeg? Slame ili sijena?
Umjesto krugova u žitu, kojima nam se „navješćuju“ izvanzemaljci , predstavit ćemo Galetine krugove u sijenu/slami te se iskušati u kreiranju vlastite „zemljane umjetnosti“, takozvane Earth Art ili Land Art.

Subota, 15. 10. 2011. Javni intervju: Marko Golub – Ivan Ladislav Galeta u izložbenom prostoru u 18h
Marko Golub, likovni kritičar i dugogodišnji novinar Radija 101, voditelj brojnih Kulturnih intervjua na Stojedinici i u mnogim drugim medijima, razgovara s Galetom o njegovim umjetničkim strategijama i fenomenima poput gravitacije, vremena, prostora, statike i dinamike, koji u najvećoj mjeri zaokupljaju njegovo djelovanje. „Kao dijete koje uvijek iznova rastavlja i ponovno sastavlja igračku, ali u novoj konfiguraciji“, Golub tvrdi kako Galeta „na osnovu precizno razrađenih hipoteza svoja dosadašnja saznanja o mediju nastoji izbaciti iz ravnoteže, a zatim ih ponovno izbalansirati“.

Subota, 22. 10. 2011. – šahovski turnir u izložbenom prostoru od 16h do 18 sati
U suradnji s Hrvatskim šahovskim savezom turnir u brzopoteznom šahu odrţat će se na garniturama šaha koje je preuredio i oblikovao umjetnik Ivan Ladislav Galeta. Pozivu da sudjeluju na turniru odazvale su se neke od istaknutih osoba iz kulturnog i društvenog života, među kojima su slikar Zlatko Keser, knjiţevni prevoditelj Mate Maras, filmolog Ivan Paić, umjetnik Dean Jokanović Toumin i dr. I vi se moţete prijaviti na turnir do 20.10. 2011. na email adresu: petra.boehm@msu.hr
Turnir ima natjecateljski karakter, a pobjednika čeka nagrada-iznenađenje.

Subota, 22. 10. 2011. u 18 sati: Galeta u razgovoru na rubu s Krešimirom Mišakom
Tajne upute, sadrţane u svakom Galetinom filmu i njihova naznačena rješenja u pratećim tekstovima i studijama, ukazuju nam na to da u radove nisu uključena samo matematička i prirodoznanstvena znanja, nego da je ovdje u prvom redu u pitanju ezoterija. Ispod geometrijskog oblika skriveno je tajno znanje. Film kao tajna znanost, kao zlatni rudnik za upućene. Simetrija, zlatni rez i kabalistika kao osnove svijeta, što nam između ostaloga prenose i ezoterične tradicije, religije, mitologije i mistika. Unatoč tome, tim rubnim područjima znanja ipak vladaju znanstveni zahtjevi, tvrdi Barbara Wurm. Zbog čega Galeta disciplinama i područjima najčešće etiketiranima kao „pseudo-znanstvenima“ suprotstavlja istaknute predstavnike „priznatih“ znanosti saznat ćemo iz razgovora što ga s umjetnikom vodi Krešimir Mišak, urednikom i voditeljem HTV kultne emisije Na rubu znanosti. Publika je pozvana da se uključi u razgovor svojim pitanjima i komentarima.

Četvrtak 27. 10. 2011. u 17 sati: Predavanje Željka Kipkea: Između tsunamija i antigravitacije
Umjetnik, kritičar i esejist Željko Kipke, jedan od najboljih poznavatelja multimedijskog opusa Ivana Ladislava Galete, u svom će izlaganju dovesti u vezu slučajnosti i determinirajući kaos u djelu tog autora tvrdeći kako umjetnik već dugi niz godina zastupa doktrinu o determinirajućem kaosu prema kojoj naoko neznatna pojava ili radnja moţe proizvesti katastrofu nesagledivih razmjera: „ Prema istoj doktrini slučajnosti su zapravo opravdanje za neobjašnjive veze između ljudi, pojava i stvari. U istoj je razini tajna veza između naopako okrenute ilustracije zapovijedne sobe nuklearne elektrane u Sloveniji,kasnijih Galetinih filmskih eksperimenata s točkom nedogleda i vaterpolskom loptom te nedavnom japanskom nuklearnom nepogodom kao posljedicom razornog potresa. Čini se kako je puka slučajnost povezala nuklearnu katastrofu u Japanu i Galetinu umjetničku strategiju, na osnovu koje disciplinirano ispravlja, „pogrešnu“ sliku svijeta koristeći različite medije, od fotografije, filma i videa pa sve do različitih tiskovina“ piše Kipke u svom inspirativnom eseju Galeta i tsunami.

Subota 29. 10. 2011. od 16 do 18 sati – radionica za djecu i mlade iz ciklusa: Saveznici prirode „Plodovi za tvoj vrt“.
Voditeljica: Marijeta Karlović
Dob: od 10 do 15 godina
U radionici ''Plodovi za tvoj vrt'' istraţit ćemo polje u suvremenoj umjetnosti gdje se granice umjetnosti, života i prirode potpuno brišu, pa stvaranje i uzgajanje plodova za život kao što to radi Ivan Ladislav Galeta na svom imanju u Kraju Gornjem istodobno postaju njegova svakodnevica i dio umjetničkog stvaranja. Primjerice, Galeta je u e-mailartu No 1+2+3+4+5+6+7 razaslao na adrese svojih prijatelja i suradnika fotografiju stabla jabuke koje raste u vrtu pored njegove kuće tvrdeći da se radi o njegovom vlastitom umjetničkom djelu. Opis rada je bio sljedeći: materijal – prirodni, tehnika – njegovanje, visina – u porastu, obujam – se širi, trajanje – nije poznato, sorta – starinska. Unutar cijelog opisa djela nalazi se i ime osobe koja je vršila cijepljenje na divlju podlogu, kakvo je bilo vrijeme kada je fotografirano, gdje se nalazi, da li se prodaje… Na mjestu u opisu samog ''rada'' gdje inače stoji ime autora, Galeta upisuje svoje ime detaljno nas upoznajući s cijelim dugotrajnim procesom uzgoja, sa svakom fazom rada, i odnosa kojeg je stvorio prema tom djelu prirode djelomično ga prisvajajući.


Studeni

Četvrtak, 3.11. 2011. u 17 sati, Gorgona - Premijera videa Ivana Ladislava Galete „AJJA 17“ (2001-2011), 17'
Materijal za video „AJJA 17“ snimljen je tijekom Galetina boravka na obali mora u Nečujmu na Šolti, tijekom prohladnog i burovitog ljetnog dana 2001, a sam video završen je deset godina kasnije, 2011. Premijerno će biti predstavljen u MSU-u. Premda ga autor opisuje kao „konvencionalni video dokument“ koji je nastao spontano, u pauzi medijske radionice na kojoj je sudjelovao zajedno sa slavnim britanskim filmskim eksperimentatorom Davidom Larcherom, AJJA 17 puna je skrivenih značenja i poruka. Napor da se one dešifriraju bit će itekako nagrađen gledanjem ovog 17 minutnog videa.

Četvrtak, 3.11. 2011. u 17:30 sati, Gorgona - Izlaganje mađarskog teoretičara dr. Lazsla Bekea i mađarskog umjetnika Istvana Erössa.
U sklopu Galetine retrospektive vaţno mjesto pripada ciklusu End-Art i Deep End Art, u kojima problematizira prirodu i čovjekov odnos spram nje. Upravo će o toj temi govoriti i dobri poznavatelji Galetina stvaralaštva, povjesničar i teoretičar suvremene umjetnosti dr. Lazslo Beke i „umjetnik okoliša“ Istvan Eröss. Galeta je svoju umjetničku djelatnost, osim uz Hrvatsku, vezao i uz Mađarsku, pa otuda i snaţna recepcija njegova djela u mađarskim umjetničkim i kritičarskim krugovima, a Beke i Eröss su među vodećim znalcima i štovateljima Galetina rada.
Izlaganja su na engleskom jeziku.

Petak, 4.11. 2011. u 17 sati, u sklopu Zimzelenog filmskog kluba, vodstvo po izložbi "Krajolik nulte točke" za posjetitelje 60+ i umirovljenike
U suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske i Sveučilištem za treću dob Pučkog otvorenog učilišta.
Vodstvo: Nada Beroš

Subota 5.11.2011. – Turnir u stolnom nogometu, Predvorje MSU-a, od 12 do 18 sati
Muzej suvremene umjetnosti u suradnji s Hrvatskim stolnonogometnim savezom, u sklopu izložbe Ivana Ladislava Galete, organizira turnir u stolnom nogometu. Ova naizgled neobična suradnja potaknuta je višeznačnom ulogom sporta, lopte i kugle u Galetinim djelima, te činjenicom da je umjetnik u mladosti bio aktivan sportaš: igrao je vaterpolo, ping-pong, stolni nogomet što je u velikoj mjeri utjecalo na vaţan segment njegovog stvaranja. Turnir će svečano otvoriti sam umjetnik u dvoboju s gostom iznenađenja, a svoje stolnonogometne sposobnosti moći ćete svakodnevno vježbati i prije samog turnira na profesionalnom stolu postavljenom u predvorju Muzeja već od otvorenja izloţbe u petak, 23.9.2011.
Prijave za turnir primaju se na mail adresi marijeta.karlovic@msu.hr.

Srijeda, 9. 11. 2011 u 17 sati: Preparirani pianino, performans Ivana Ladislava Galete
Prva izvedba tog performansa bila je krajem sedamdesetih godina u slavnom Multimedijskom centru Studentskog centra Zagreb (MM SC), kada je Galeta surađivao s pijanistom Fredom Došekom, a sada će performans u MSU-u umjetnik izvesti u suradnji s mladim pijanistima i pijanisticama. Uvod u performans i razgovor s umjetnikom vodi muzikolog dr. Nikša Gligo.

Petak, 11. 11. 2011. u 17 sati: Razgovor: Živi li još sjećanje na MM? Izložbeni prostor
Priča o Multimedisjkom centru (MM) za nove je generacije više legenda nego stvarnost. Osnovan 1976. u Zagrebu u okviru Studentskog centra više od dva desetljeća značio je vaţnu referentnu točku za sve novo što se događalo u filmskoj i medijskoj umjetnosti. Prvi voditelj je bio Hrvoje Turković, filmski teoretičar i kritičar, a umjetnik Ladislav Galeta preuzima kormilo 1977. i punih 17 godina vodi programe MM SC-a. Filmolog Ivan Paić vodi Centar sve do 2009. Što se događa danas s tim kultnim mjestom saznat ćemo iz razgovora Ivana Ladislava Galete, Ivana Paića i Nives Sertić, mlade multimedijske umjetnice.
Razgovor koordinira Marijete Karlović.

Srijeda, 16.11. 2011. u 17 h promocija i potpisivanje publikacije uz izložbu "Krajolik nulte točke"

Četvrtak, 17.11. 2011. – „Dan bez umjetnosti“ u izložbenom prostoru od 11-18h
U duhu Galetine inicijative da 29. veljače proglasi svjetskim danom suzdržavanja od umjetnosti, zadnjega dana izloţbe neće biti nikavih događanja vezanih uz umjetnost i izložbu Krajolik nulte točke.
Voditeljica projekta: Nada Beroš
Suradnice: Petra Bohm, Marijeta Karlović i Tihana Puc
Dodatne obavijesti o eduakcijskim programima: eduakcija@msu.hr


Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.