Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

Predstavljanje tri priručnika "Muzeji i turizam"

Predstavljanje će se održati 13. listopada, u 12 sati, ispred čitaonice MSU-a.

Priručnici su izdani u zajedničkoj nakladi Ministarstva turizma, Muzeja suvremene umjetnosti, Globtour Eventa i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet.

Na predstavljanju priručnika govorit će:
mr.sc. Snježana Pintarić, ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti
Edita Pjaca, voditeljica ureda
prof. dr.sc.Žarka Vujić, recenzent priručnika
doc. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, autorica priručnika
prof. dr.sc.Tomislav Šola, recenzent priručnika
Milan Bandić, gradonačelnik grada Zagreba
Damir Bajs, ministar, Ministarstvo turizma

Na promociji će biti nazočni i ostali autori priručnika:
mr.sc. Vlasta Klarić, Ana Gajski i Želimir Laszlo


Sukladno ciljevima programa Vlade RH i predloženim Programima iz nadležnosti Ministarstva turizma, Uprava za posebne oblike turizma i turizma na kontinentu podupire projekte koji afirmiraju turistički nedovoljno iskorištena područja te integriraju turističku ponudu plave i zelene Hrvatske.
Drago nam je stoga pozvati vas na predstavljanje čak tri priručnika koja se bave problematikom kulturnog turizma i obnove baštinske arhitekture.


MUZEJI I TURIZAM:
DJELOVANJE MUZEJA KAO DIONIKA KULTURNOG TURIZMA

Priručnik
Hrvatski muzeji predstavljaju jedinstveni potencijal hrvatskog turizma, nezaobilazan su dio kulturne ponude, a time i okosnica kulturnog turizma koji je prepoznat kao jedno od prioritetnih opredjeljenja turističkog razvoja Hrvatske. Muzeji u globalnom konkurentskom okruženju predstavljaju magnet za privlačenje turističkih posjetitelja.
Na inicijativu Muzeja suvremene umjetnosti objavljen je priručnik za muzeje i turizam: Djelovanje muzeja kao dionika kulturnog turizma, prvi priručnik izdan u Hrvatskoj koji se izravno bavi problematikom upravljanja muzejima unutar turističkih destinacija, a koji ukazuje na smjernice kako održati ravnotežu između osnovnih zadaća muzeja uzimajući ujedno u obzir zahtjeve i složenost turističkog okruženja.
Priručnik je odraz zajedničkog nastojanja turističke i muzejske struke da se zadovolji potreba integriranog pristupa kulturno-turističkom razvoju hrvatskih destinacija uz pružanje sustavne podrške muzejskim inicijativama za prezentaciju muzejske baštine turističkoj javnosti. Upravo stoga priručnik brojnim primjerima iz prakse, uputama i smjernicama prvenstveno je namijenjen muzejskim i baštinskim stručnjacima, kao i turističkim djelatnicima koji se bave kreiranjem kulturno turističkih proizvoda i sadržaja u destinaciji.
Autori priručnika: Ana Gajski, mr.sc. Vlasta Klarić, Želimir Laszlo, Renata Nevidal, mr.sc.Snježana Pintarić

MUZEJI I TURIZAM:
TURISTIČKI POSJETI MUZEJU: UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA

Priručnik
Ministarstvo turizma već nekoliko godina provodi program “Baština u turizmu”s ciljem poticanja zaštite, obnove i uključivanja vrijedne hrvatske baštine u turističku ponudu. U okviru tog nastojanja Ministarstva je i objavljivanje Priručnika “Turistički posjeti muzeju: upravljanje posjetiteljima”.
Cilj priručnika je ukazati muzejima na dobre primjere upravljanja posjetiteljima i na mogućnosti proširenja kulturno-turističke ponude. Rezultati su u razvoju kulturnog turizma očiti, ali je isto tako uočena potreba proširenja i produbljivanja suradnje turističkog sektora s muzejskim i baštinskim ustanovama, za građenjem novih partnerstava, te za radom na zajedničkim razvojnim programima. Muzeji mogu pomoći u nastojanjima da se na Hrvatsku svrati pažnja međunarodne javnosti, a da se istovremeno očuva hrvatski identitet kao respektabilan dio europskog identiteta.
Autori priručnika: mr.sc. Vlasta Klarić, Želimir Laszlo, Renata Nevidal

TRADICIJSKA KUĆA SLAVONIJE I BARANJE
Priručnik za obnovu
Programima poticanja posebnih oblika turizma (kulturni, zdravstveni, omladinski, kongresni, eno-gastronomski, seoski i ekoturizam, sportsko-rekreativni i dr.), kroz korištenje bogatstva kulturne baštine, etnološkog nasljeđa, prirodnih resursa, materijalne i duhovne kulture, neminovno će doći do unapređenja ponude u turistički nerazvijenim i ruralnim područjima.
Osnovni ciljevi Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima, „BAŠTINA U TURIZMU“, jesu dodatni poticaj bržem razvoju ruralnih prostora, ostanku mladih ljudi u svom kraju i očuvanju tradicijskih vrijednosti sela i malih gradova, a u konačnici ravnomjernijem turističkom razvoju svih naših regija.
U Priručniku je prikazan razvoj koncepta tradicijske kuće Slavonije i Baranje, temeljen na povijesnim oblicima naselja i organizaciji seoskog gospodarstva. Detaljno su predstavljeni elementi tradicijske kuće - temelji, zidovi, podovi, prozori, stropovi, krovišta, trijemovi i instalacije ; opisani su načini gradnje i mogućnosti sanacije. Na kraju knjige prezentirana su dva cjelovita primjera obnove kuća u Topolju i Bijelom Brdu.
Autori priručnika: Sanja Lončar-Vicković, Dina Stober

Slijedom navedenih ciljeva priručnici donose sažeti prikaz značajki obnove tradicijskoga graditeljstva Slavonije i Baranje i njegovoj primjeni u turizmu, te načelne upute i smjernice za djelovanje muzeja kao dionika kulturnog turizma i upravljanje turističkim posjetiteljima u muzejima.Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.