Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

Drugi kongres hrvatskih muzealaca u MSU!

U srijedu i četvrtak, 19 . 20. listopada u MSU se odvija Drugi kongres hrvatskih muzealaca pod naslovom Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj.

19. listopad 2011. / SRIJEDA

8.15 – 8.45 Registracija sudionika Kongresa

DVORANA 1 (GORGONA)
9.00-9.20 OTVARANJE KONGRESA
9.30-10.00 UVODNO PREDAVANJE Jasna Galjer ''Muzejska arhitektura u Hrvatskoj u funkciji komunikacije''

DVORANA 1 (GORGONA)
TEMA: ARHITEKTURA MUZEJA KROZ VRIJEME (I.1.)
moderatori: Dubravka Osrečki Jakelić i Joško Belamarić
10.00-10.15 A. Duplančić, J. Jovanović: Zgrada Arheološkog muzeja u Splitu: razmišljanja 100 godina poslije
10.20.-10.35 Lj. Dulibić, I. Pasini Tržec: Strossmayerova galerija starih majstora HAZU i "njezina" zgrada
10.40-10.55 M. Bagarić: Zgrada Muzeja za umjetnost i obrt na pozornici zagrebačke Zelene potkove: ikonografska studija
11.00-11.15 M. Gašparović: Prostorni razvoj Muzeja za umjetnost i obrt
11.15-11.45 PAUZA
11.45-12.00 Ž. Kovačić: Muzeji - muzeji
12.05-12.20 V. Krklec: Muzej krapinskih neandertalaca - simbioza arhitekture i postava
12.25-12.40 G. Rako: Muzej kao stroj za izlaganje
12.45-13.00 H. Manenica: Arheološki muzej Narona
13.05-13.20 S. Pintarić, I. Franić: Multidisciplinarnost, fleksibilnost i transparentnost na primjeru nove zgrade MSU
13.20 - 14.00 S. Pintarić, I. Franić: VODSTVO KROZ MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
14.00-14.50 PAUZA ZA RUČAK

DVORANA 1 (GORGONA)
TEMA: POVIJESNI OBJEKTI ADAPTIRANI ZA MUZEJE (I.2.)
moderatori: Eva Brunović i Božo Majstorović
14.50-15.05 I. Mirnik, A. Rendić Miočević: Povijest palače Arheološkog muzeja u Zagrebu
15.10-15.25 J. Belamarić: Muzej Sinjske alke u nekadašnjem kvartiru mletačke konjice
15.30-15.45 M. Arko-Pijevac, B. Kružić: Prirodoslovni muzej Rijeka / vrtna, rezidencijalna vila
15.50-16.05 S. Žaja Vrbica: Umjetnička galerija Dubrovnik u plalači Banac
16.10-16.25 V. Kalšan: Muzej Međimurja Čakovec u Dvorcu Zrinskih
16.25-16.50 PAUZA
16.50-17.05 A. Eterović, V. Jović Gazić: Strukturalno-funkcionalne promjene na prostoru današnjeg Muzeja antičkog stakla u Zadru
17.10-17.25 J. Sulić Šprem, I. Lazarević: Stambena kuća u funkciji muzeja
17.30-17.45 E. Šarić Kostić: Muzej grada Splita i tri povijesna objekta kao dio kulturne baštine
17.50-18.05 D. Plazibat: Atelier Meštrović - tradicionalno i(li) suvremeno - sinergija i(li) konfrontacija
18.10-18.25 B. Vujanović: Dom hrvatskih likovnih umjetnika - projekt Ivana Meštrovića: povijesni kontekst i današnje značenje
18.25-19.00 DISKUSIJA
20.00 POSJET IZLOŽBI "ARHITEKT IGNJAT FISCHER", Muzej za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10, Zagreb
Vodstvo kroz izložbu: Marina Bagarić, autorica izložbe
21.00 SVEČANA VEČERA ZA SUDIONIKE KONGRESA U MUZEJU ZA UMJETNOST I OBRT

DVORANA 2 (ŠKOLICA)

TEMA: HRVATSKI MUZEJ ARHITEKTURE HAZU I ZBIRKE ARHITEKTURE (II.1) / MUZEJSKO PREZENTIRANJE ARHITEKTONSKE BAŠTINE (II.2)
Pozivno predavanje : MICHAEL DARLING/ SURADNJA ARHITEKATA I MUZEALACA (I.4.)
moderatori: Žarka Vujić i Željko Kovačić
14.50-15.05 D. Kisić: Hrvatski muzej arhitekture HAZU
15.10-15.25 N. Ivančević: Suvremena arhitektura u zbirkama MSU-a
15.30-15.45 D. Radović Mahečić: Arhitektura u muzeju ili jesu li arhitektonske izložbe dosadne?
15.50-16.05 H. Stublić: Reprezentacija i prezentacija arhitektonske baštine na muzejskoj izložbi
16.10-16.25 G. M. Ivanković: Zbirka arhitekture, građevinskog materijala i urbane opreme Muzeja Slavonije Osijek
16.25-16.50 PAUZA
16.50 - 17.25 Gost predavač: Michael Darling, Museum of Contemporary Art, Chicago: Izlaganje arhitekture (Exhibiting Architecture)
17.30-17.45 M. Beusan: Muzej grada Iloka - dvor kneževa Nikole i Lovre Iločkih - dvorac rimskih kneževa Odescalchi
17.50-18.05 H. Božić: Rekonstrukcija i uređenje dijela vojnog kompleksa Turanj, Karlovac
18.10-18.25 G. Horjan: Dijalog u prostoru
18.25-19.00 DISKUSIJA
20.00 POSJET IZLOŽBI "ARHITEKT IGNJAT FISCHER", Muzej za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10, Zagreb
Vodstvo kroz izložbu: Marina Bagarić, autorica izložbe
21.00 SVEČANA VEČERA ZA SUDIONIKE KONGRESA U MUZEJU ZA UMJETNOST I OBRT

DVORANA 3 (EKSTENZIJA)

RADIONICA : Marketing u muzeju – poveznica kulture i turizma
voditeljica radionice: V. Jurić Bulatović

16.25-16.50 PAUZA
16.50 - 18.05 RADIONICA : Marketing u muzeju – poveznica kulture i turizma
voditeljica radionice: V. Jurić Bulatović
20.00 Muzej za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10 - VODSTVO KROZ IZLOŽBU "ARHITEKT IGNJAT FISCHER" (kroz izložbu vodi autorica izložbe Marina Bagarić)
21.00 SVEČANA VEČERA ZA SUDIONIKE KONGRESA U MUZEJU ZA UMJETNOST I OBRT


20. listopad 2011. / ČETVRTAK

DVORANA 1

TEMA: PREMA SUSTAVNOM PLANIRANJU I IZGRADNJI MUZEJA U HRVATSKOJ (I.5.)
moderatori: Jasna Galjer i Ante Rendić Miočević
9.00-9.15 V. Pavić: Ratne štete na muzejskim zgradama u Hrvatskoj
9.20-9.35 D. Osrečki Jakelić: O planskoj i neplanskoj izgradnji muzeja u Hrvatskoj
9.40-9.55 E. Brunović: O muzejskim aktivnostima u Hrvatskoj i usustavljenju skrivenog potencijala
10.00-10.15 Ž. Lazslo: Na što treba misliti pri adaptaciji ili gradnji muzejske zgrade
10.20-10.35 K. Krizmanić, N. Prlj-Šimić, M. Bošnjak: Hrvatski prirodoslovni muzej - realnost i očekivanja
10.35-11.00 PAUZA
11.00-11.15 S. Kočevar, A. Škrtić: Prostori Gradskog muzeja Karlovac kao odraz odnosa lokalne zajednice prema kulturnoj baštini
11.20-11.35 N. Jagarčec: Arhitektura Velikog Tabora
11.40-11.55 T. Vlahović, J. Radovčić: Teksture, strukture i arhitekture imaginarnog Prirodoslovnoga muzeja
11.55-13.30 PAUZA ZA RUČAK

DVORANA 2 (ŠKOLICA)

TEMA: NEIZVEDENI PROJEKTI MUZEJSKE ARHITEKTURE: "PAPIRNATI MUZEJI" (I.3.)
moderatori: Dubravka Kisić i Goran Zlodi
9.00-9.15 Ž. Vujić: Igra arhitektonskih perli ili o svim projektima zgrade Narodnog muzeja u Zagrebu
9.20-9.35 S. Japundžić, T. Đerek: PROJEKT I «REALIZACIJA»: Kako je prije četvrt stoljeća trebao izgledati Hrvatski prirodoslovni muzej
9.40-9.55 A. Solter: Arheološki muzej u Zagrebu - neostvareni projekti
10.00-10-15 I. Michl: Muzej bez muzeja
10.20-10.35 J. Ziherl: Izvedeni i neizvedeni muzeji ostaju "papirnati muzeji"; dva primjera iz prakse
10.35-11.00 PAUZA
11.00-11.15 E. Dubrović: Nepostojeći muzeji u zgradama kojih nema - riječka muzejska promišljanja
11.20-11.35 M. Lučić: Dvije mogućnosti za Muzej suvremene umjetnosti Istre
11.40-11.55 B. Majstorović: Projekt dogradnje Galerije umjetnina u bastionu Cornaro
12.00-12.15 M. Cepelić: Neizvedeni projekt muzeja u Čazmi
12.15-13.30 PAUZA ZA RUČAK

DVORANA 1 (GORGONA)

TEMA: POVIJESNI OBJEKTI ADAPTIRANI ZA MUZEJE (I.2)
moderatori: Vesna Jurić Bulatović i Jakov Radovčić
13.30-13.45 A. Pandžić, I. Plavec, d.i.a.: Hrvatski povijesni muzej u objektu zaštićene industrijske baštine (projekt u realizaciji)
13.50-14.05 F. Celio Cega: Prilagodba muzejskog postava palači u kojoj je smješten, primjer Muzej grada Trogira
14.10-14.25 V. Mažuran Subotić: Gliptoteka - primjer muzeja u industrijskoj arhitekturi
14.30-14.45 B. Škulj, D. Fulanović: Urbana (drvena) arhitektura u funkciji Tehničkog muzeja
14.50-15.05 N. Eckhel: Trg Mažuranića 14 - Od Trgovačko-obrtnog do Etnografskog muzeja
15.05-15.35 PAUZA
15.35-15.50 T. Ujčić: Dugotrajna privremenost - pazinski kaštel kao dom Etnografskog muzeja Istre i drugih baštinskih ustanova
15.55-16.10 J. Juzbašić: Šokački stan (salaš) u funkciji muzeja na otvorenom
16.15-16.30 V. Filipčić Maligec: Titova rodna kuća - malo prostora za veliku priču
16.35-16.50 E. Višić-Ljubić, I. Vukšić: Tusculum, područna zgrada splitskog Arheološkog muzeja u Saloni
16.55-17.10 Ž. Jamičić: Muzej pod kapom, iskustva Muzeja policije
17.30-19.00 OKRUGLI STOL
Moderatori: S. Pintarić, G. Rako
19.00 ZATVARANJE KONGRESA: D. Osrečki Jakelić, Ž. Kovačić

DVORANA 2 (ŠKOLICA)

TEMA: ARHITEKTURA I NOVE FUNKCIJE MUZEJA (I.6) / MUZEJSKE ZGRADE I OPREMA U SUSTAVU
MUZEJSKE DOKUMENTACIJE (II.3)
moderatori: Dora Bošković i Arsen Duplančić
13.30-13.45 M. Zuccon Martić: Prostori edukacije
13.50-14.05 K. Ivaniš Kardum, L. Bede, I. Ivas: Špilja u muzeju
14.10-14.25 G. Barišić Bačelić: Razumjeti grad - muzejski edukativni projekti o arhitektonskoj baštini povijesne jezgre Splita
14.30-14.45 D. Radić: Muzej u muzeju na primjeru grada Trogira
14.50- 15.35 PAUZA
15.35-15.50 D. Tomšik Krmpotić: Projekt digitalizacije muzejske građe stalnog postava Muzeja grada Iloka
15.55-16.10 Z. Svrtan: Izložbe arhitekture u Muzeju za umjetnost i obrt
16.15-16.30 N. Hrust: Obnova Umjetničkog paviljona u Zagrebu 2006. – 2011.
16.35-16.50 V. Brdar Mustapić: Izložbene vitrine Muzeja za umjetnost i obrt – povijesni pregled
16.55-17.10 V. Delić Gozze : Prostor kao dramaturgija


DVORANA 3 (EKSTENZIJA)

RADIONICA - Suradnja s Europom: Kulturna kontaktna točka: program Kultura 2007. – 2013.
voditelji radionice: Anja Jelavić i Mladen Špehar
13.30-14.30 Anja Jelavić, Odjel za kulturnu kontaktnu točku, Ministarstvo kulture
Predstavljanje programa Kultura 2007. – 2013. i uspješnih projekata
Prijevod europske moderne i suvremene umjetnosti (projektni partneri: MMSU Rijeka i MSU Zagreb)
Karneval – kralj Europe I. i II., Poduzetnički gradovi Europe i njihove zajednice (EMZ, Zagreb)
NEMO – Europska mreža muzejskih organizacija
14:30 – 14:45 PAUZA
14:45 – 15:15 Vladimir Goss, Filozofski fakultet u Rijeci (projektni partner – Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split)
Predstavljanje projekta Cradles of European Culture
15:15 – 15:45 Jasna Jakšić, MSU, Zagreb: Predstavljanje projekta Digitalizacija ideja
15:45 – 16:15 Jadranka Winterhalter i Vesna Meštrić, MSU, Zagreb
Iskustvo s pripremom i prijavom novog projekta
16:15 – 16:30 Pitanja i odgovori

21. listopad 2011. / PETAK

IZLET

8.45 Polazak autobusom iz Zagreba
10.00 Dolazak u Krapinu
10.15 Piće dobrodošlice
10.30 - 12.30 Posjet Muzeju krapinskih neandertalaca, Vodstvo: Jakov Radovčić i Željko Kovačić
13.00 Trški vrh, posjet crkvi sv. Marije Jeruzalemske
14.00 Ručak u restoranu «Klet Kozjak», Kozjak bb, Sv. Križ Začretje
17.00 Povratak u Zagreb


Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.