Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Program

MIROSLAV ŠUTEJ – RETROSPEKTIVA

Ovo je zadnji tjedan u kojem posjetitelji mogu posjetiti Šutejevu izložbu.

Ovo je zadnji tjedan u kojem naši mladi posjetitelji mogu posjetiti Šutejevu izlozbu i u prostoru Mini-Šutej kreirati svoj rad, ispuniti naš upitnik Misli kako gledaš; Gledaj kako misliš i sudjelovati u nagradnoj igri u kojoj je glavna nagrada za najkreativniji rad Toshibin tablet.

Nagrađeni ce biti obaviješteni 19.11. 2013. kada ce biti uručenje nagrade.

Izložba koja „bombardira“ očne živce

Miroslav Šutej je sa samo 29 godina već bio zvijezda na europskoj likovnoj sceni: osvojio je Grand Prix na Bijenalu mladih u Parizu i bio je naš predstavnik na Venecijanskom bijenalu. Usto, rad „Bombardiranje očnog živca“ otkupila je njujorška MoMA, kao vrhunsko djelo op-arta, i do sada ga publika u Hrvatskoj nije imala priliku vidjeti. Proučavajući optiku, stvorio je djelo od kojeg će vam se i danas doslovno zavrtjeti u glavi.

Nakon op-arta neprestano je imao nova istraživanja i raznolike radove, npr. mobilne grafike, futurističke crteže antimode, instalacije, a radio je i dizajn – mnogi će se sjetiti i njegovog kultnog Kviska za legendarni televizijski kviz. Za svoj rad dobio je šezdesetak nagrada. Bavio se i televizijskom animacijom, scenografijom te dizajnom i uređenjima interijera. Oblikovao je zastavu i grb Republike Hrvatske, te grb i zastavu Predsjednika Republike Hrvatske. Uz Šimuna Šuteja i Vilka Žiljka oblikovao je novčanice hrvatske kune. Bio je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i u Širokom Brijegu te redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) – akademik. Živio je i radio u Zagrebu i Kutini, a od 1968. boravio je i radio svake godine po tri mjeseca u Motovunu u Istri, gdje je osnovana Fundacija Miroslava Šuteja. Galerija Fundacije otvorena je 19. prosinca 2012. godine.

Djelo Miroslava Šuteja (1936-2005) bogato je, raznoliko, metierski razgranato, ludičko, vizualno pamtljivo, uvijek na tragu nekog novog eksperimenta i propitivanja mogućnosti likovnog izričaja. Kritika ga je jednodušno smatrala autentičnim inovatorom, pronalazačem novih likovnih mogućnosti, podjednako u mediju crteža, grafike, kolaža, objekata i ambijenata.

Izložba Miroslava Šuteja s više od četiristo radova, najveća i najopsežnija umjetnikova retrospektiva, u kronološko-tematskom slijedu nastoji obuhvatiti sve faze njegova stvaralaštva. Prvi puta u prostoru izložbe bit će kutak za djecu: „Mini Šutej“, u kojem će biti radionica, replike Šutejevih radova te Toshibini tableti s animacijama mobilnih grafika. Izložbu prati i bogat edukativni program koji će se održavati cijelo ljeto, predavanja i tematski razgovori.

Retrospektivnom izložbom obuhvatili smo skoro pedeset godina dugi niz umjetnikovih različitih tematskih i medijskih promišljanja ostvarenih u mnogobrojnim ciklusima – od figurativnih studentskih crteža i gvaševa iz dugoreških dvorišta nastalih pod utjecajem nadrealizma i picassovskog kubizma do apstraktnih slikocrteža iz devedesetih godina u kojima sažima svoj cjelokupan rad. Željeli smo pokazati što više „različitih Šuteja“ koje smo tijekom desetljeća mogli pratiti na manjim izložbama, na kojima se najčešće predstavljao s najnovijim radovima i koji su u najvećoj mjeri ostali teško sagledivi unutar njegova cjelokupnog opusa. Izložba nam pruža mogućnost da prvi put sagledamo ne samo brojnost njegovih tematskih krugova, nego i uzročno-posljedične veze koje su u određenom trenutku vodile prema nalaženju likovnih rješenja ili pak naglom napuštanju istraživanja i okretanju nečemu posve novom i drugačijem. Ujedno, istaknuti su radovi koji su važni kako za umjetnikov razvojni put tako i za povijest hrvatske likovnosti druge polovine 20. stoljeća, a koje hrvatska publika nije imala prigodu vidjeti – poput Bombardiranja očnog živca (koju je 1965. godine otkupio Museum of Modern Art iz New Yorka kao jedan od vrhunskih primjeraka hrvatskog op-arta pa je otad naša publika nije imala priliku vidjeti), ambijenta Kiša i instalacije Identitet (iz Universalmuseuma Joanneuma u Grazu, nikad izlagani u Hrvatskoj) – te prezentirati one cikluse koji su nastali usporedo sa svjetskim trendovima, npr. skice za ambijente i ciklus Antimoda rađene u duhu pop-arta iz šezdesetih godina, kao i one radove koji zadivljuju profinjenošću izvedbe i besprijekornom estetizacijom i za koje jednostavno moramo reći da izazivaju čisto bezinteresno sviđanje. Pokušali smo na nekoliko mjeseci „uhvatiti“ tog neuhvatljivog i šutljivog individualca koji je rijetko govorio o svom radu, umjetnika koji se nije udruživao u grupe i pisao manifeste, nego se, upravo suprotno, opirao svrstavanju u bilo kakve stilske ili teorijske ladice, autora koji je ostvarenjima na području dizajna ušao u sferu svakodnevnog života najizloženiju javnosti, ali za kojega i danas možemo reći da ga nedovoljno poznajemo. Velikim brojem izložaka, više od četiristo, željeli smo pokazati oblikovno bogatstvo Šutejevih radova.

Nije volio davati intervjue niti biti u središtu pozornosti, štoviše mnogi su njegovi suvremenici govorili da je šutljiv, baš kao što mu ime kaže. No jednom je prigodom ipak sam poželio nešto kazati o svome radu: „Cilj likovnog djela je da djeluje na promatrača; da ga se dojmi, da mu bude izazov, poruka, da ga uvjeri i da ga potakne na razotkrivanje, domišljanje; ne da ga razumije, već da s njim komunicira. (…) Kad u sadašnjem trenutku gledam prijeđeni put, uočavam da je čitav moj rad baziran na vježbi usavršavanja i obogaćivanja imaginacija, na nastojanju da se ne institucionaliziram, da upijajući od svih događaja koji me prate nadograđujem i razvijam svoj rad. Da tražim, nađem i da se mijenjam idući od pronađenog do novog pronalaska, da kod svakog dostignutog cilja postavim novi, nepoznati cilj tražeći oblike koji nisu prepoznatljivi, razumljivi i koji traže napor oka i duha. To sigurno nije lakši put, a izazovniji je tim više što sa svakom novom etapom u radu ne izlazim pred promatrače dočekan blagonaklono, nego ih trebam zaintrigirati da pokušaju naći u mom stvaralaštvu nešto na čemu će moći početi graditi, odgonetavati i komunicirati s mojim djelom.“

U katalogu uz izložbu sažimaju se i problematiziraju sve Šutejeve umjetničke faze, a suveniri nadahnuti njegovim poznatim radovima svakako će pridonijeti popularizaciji tog jedinstvenog opusa.

Kustosica: Snježana Pintarić
Izložba se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH, Ive Josipovića.

Video snimljen na otvorenju izložbe možete pogledati na: https://vimeo.com/71099953Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.