Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Program

ZVUČNA [IN]FORMACIJA

Otvorenje izložbe u petak, 5. 4 . 2013. u 19.00 u No galeriji.

U katalogu svoje pažnje vrijedne izložbe, Kad stavovi postanu forme (1969.), Harald Szeeman je izjavio: „Kako bismo se pozabavili izvjesnim idejama, možda ćemo se morati ostaviti nekih drugih o kojima smo postal zavisni.” Kao osjetilna bića, doživljavamo iskustva i prikupljamo saznanja o svijetu preko naših osjetila, no stvarnost naposljetku oblikujemo „percepcijom“ koju tvori mreža neurona u našem mozgu. Dvostruki smisao naslova izložbe aludira na skulpturalno i fizičko, tj. sposobnost zvuka da zauzme prostor, te njegov utjecaj i haptička svojstva, kao i njegovu frankenštajnizaciju: digitalni reasem-blaž, reorganizaciju i pretapanje osjetilnih doživljaja na jedinstvenoj razini u neo-jezike i nova iskustva.

Umjetnici odabrani za ovu izložbu napuštaju očekivane putanje i dodatno učvršćuju pu-nopravnost zvuka kao stvaralačkog medija. Doprinoseći rastućoj tehnokulturi interaktiv-nih, višerazinskih i obuhvatnih instalacija i performansa, oni ukazuju na prijenos fokusa sa objekata kao takvih na načine na koje se oni percipiraju. Čujno se potajno udružuje s vizualnim u stvaranju novih, apstrahiranih, osjećajnih i izmišljenih prostora. Spoznajna neuroznanost ispituje kako su fizička svojstva svijeta organizirana u mozgu kako bi stvo-rila svjesnu percepciju.

Igor Molochevski je umjetnik novih medija, redatelj dokumentarnih filmova i snimatelj. Svoj rad zasniva na reintergraciji medija i tehnologije. Tijek njegovog rada uključuje kodi-ranje uživo, interaktivno i generativno programiranje, kinetičke skulpture, dizajn zvuka i digitalno oblikovanje. Rad mu je definiran de-strukturiranjem vizualnih i konceptualnih paradigmi. U trbuhu nevidljive zvijeri je generativna audio-vizualna instalacija u kojoj je napetost uspostavljena između budističke pjevajuće posude koju aktivira netko iz publike i dinamičke autogenerirajuće digitalne slike.

Mark Bolotin je nagrađivani australski multimedijalni umjetnik, inovator i zasnivač te umjetnički direktor vodeće kompanije za interaktivne umjetnosti, Synarcade Audio-Visuals. Stvara ne samo jedinstvene multimedijalne radove u kojima se međusobno pre-tapaju glazba, film i teatar, već i inovativne oblike suradnje između umjetnika i publike. U svojoj umjetničkoj praksi središnji naglasak stavlja na mogućnosti interaktivne tehnologije u slavljenju i propitivanju pojmova ljudskog identiteta, kreativnosti i genetskih mutacija na početku 21. stoljeća. Trenutačno je njegov vodeći projekt Lumifonički zbor kreatura: gigantska dvanaestglava audio-vizualna kreatura koja pjeva ili recitira prozu kada je na to potakne umjetnik ili netko iz publike.

Jiayi i Shih-Wen Young su kalifornijski profesori matematike i fizike na The American River Univerisity u Sacramentu, Kalifornija. Zahvaljuju dr Barbari Block i dr Randyju Kochevaru sa Stanford University koji su im ne samo velikodušno dopustili da koriste podatke iz projekta TOPP, već su im i pomogli stvoriti specifične grupe podataka koje su im olakšale stvaranje njihove umjetničke vizije. U instalaciji podataka pretočenih u zvuk koriste informacije prikupljene pri praćenju pacifičkih predatora uživo kroz projekt TOPP, započet 2000. godine kao jedan od sedamnaest projekata u sklopu Cenzusa podmor-skog života, desetogodišnjeg poduhvata kojem se priključilo osamdeset nacija u nasto-janju da se prouči i objasni različitost i obilje života u oceanima u kojima se taj život živi, baš kao što je bio i bit će življen. Obilježene životinje odašilju podatke putem satelita kao što je Argos koji kruži polarnom orbitom. U ovoj instalaciji isprepletene su migracijske putanje jednog pacifičkog morskog psa i tri sjeverna morska slona praćena tijekom otpri-like dvije godine (2011-2013.). Pomoću zvuka pokušavaju otkriti smisao usmjeravanja i prostornih odnosa između predatora i njihovog plijena. Za referentnu točku je odabran morski pas. Svaka je putanja mapirana kao dvokanalni zvučni isječak, a potom se ovi zvučni isječci međusobno preklapaju stvarajući tako tkanje isprepletenih putovanja koji pridonose složenom pacifičkom ekosustavu.

Blake Shaw, nagrađivani dvadesetčetverogodišnji medijski umjetnik čiji je rad izlagan u brojnim muzejima i galerijama te na festivalima i umjetničkim sajmovima diljem Sjeverne Amerike i Europe, predstavlja rad Tata Francis i rodeo, audio-vizualnu instalaciju kojom istražuje prva tri mjeseca nove godine kroz nađene zvukove i video sniman od 21. pro-sinca 2012. Shaw stvara audio-vizualne Purkinjeve uzorke – ponavljanja u svjetlu i zvuku sa neznatnim periodičkim pomacima za koje se utvrdilo da moduliraju frekvenciju moždanih valova – kako bi oblikovao sveobuhvatni medijski krajolik. Za instalaciju koristi holofonski zvuk kako bi stvorio binauralni trodimenzionalni zvučni efekt.

Uzbudljiva aktualna istraživanja proširenih tehnologija očita su u odabranom kvartetu radova na izložbi Zvučna [in]formacija koja od publike traži sudjelovanje u dubokim, kon-templativnim doživljajima.

kustos: Kóan Jeff Baysa M.D.

organizacija: Branko Franceschi

Izložba je omogućena financijskom potporom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Trust for Mutual Understanding uz asistenciju ArtsLink.


Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.