Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA (m/ž)

MSU raspisuje NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA (m/ž)

UVJETI:

Ravnateljem Muzeja suvremene umjetnosti može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti koje je obavezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti životopis s opisom dosadašnjega rada, prijedlog programa rada i razvoja te strategije poslovanja Muzeja suvremene umjetnosti za sljedeće mandatno razdoblje i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave s prilozima dostavljaju se, u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja, na adresu: Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Avenija Dubrovnik 17, s naznakom „Natječaj za ravnatelja - ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.