Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Program

ANABEL ZANZE, Vrste riječi

NO galerija, 18. 5. - 4. 6. 2014.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja otvara se samostalna izložba Anabel Zanze, dubrovačke slikarice i grafičarke mlađe generacije specifičnog tekstualno-vizualnog izričaja s kojim se devedesetih godina 20. stoljeća pojavila na umjetničkoj sceni.

Okosnicu izložbe čine djela iz novih ciklusa Knjiga, Vrste riječi, Likovi i dvoličja, nastalih u razdoblju od 2012. do 2014. koji pokazuju stanoviti nastavak njezine dosadašnje umjetničke praksepropitivanja odnosa teksta i slike, od kojih se već na prvi pogled izdvaja Mappa Mundi, ukazujući na daljnji razvoj ovog istraživanja. Sklonost eksperimentiranju sa slovima, riječima, reče­nicama i tipografijom, funkcijom i značenjem, koje po­staje sastavni dio njezinih djela neovisno o mediju u kojem stvara, djelomično proizlazi iz njezina obrazo­vanja.

Polazište tih slika s upisanim tekstom uvijek je stanovita ideja, a pojavljuje se ili kao središnji motiv ili kao kôd za šifriranje složenih sustava. Oni su gdje­kad izvedeni iz monotonog ritmičkog nizanja jednog slova ili jedne riječi na monokromnoj pozadini, a gdje­kad kao fragment određenog tekstualnog predloška koji prekriva cijelu površinu platna ili papirne podloge, stvarajući odnos zavisnosti u beskonačnoj jezičnoj igri koja u nizu varijacija i medija tvori zasebne cikluse. Tako riječi postaju vizualni fenomeni. Isto­dobno, odstupajući od uobičajenih tipografskih pra­vila čitljivosti odabranog teksta, umjetnica svjesno nastoji promatraču otežati tečno čitanje u korist vizu­alnog dojma, bez namjere postavljanja metafizičkih zamki. Pažljivim čitanjem pojedinih ulomaka umjetničkih tekstovakoje Zanze prisvaja moguće je nazrijeti višeznačne semantičke slojeve iza kojih se često skrivaju umjetničke individualnosti zanimljive umjetnici, i kojima se često ciklički vraća tražeći nova formalna i koncepcijska rješenja.

Porijeklo tog postupka možemo tražiti u avangardnim, neoavangardnim i postavangardnim pravcima, ali je bliži recentnim umjetničkim postupcima. Ta djela mogu se interpreti­rati kao izraz njezine snažne potrebe za prisvajanjem i pohranjivanjem preuzetih umjetničkih rukopisa.

No, upotreba referenci kod Anabel Zanze nipošto se ne bi smjela tumačiti kao pribjegavanje pukoj postmoderni­stičkoj reciklaži i citatnosti. Kao rezultat takvog procesa označavanja i aproprijacije, slika postaje produktom intimne i kolektivne memorijenatalože­nih iskustava što za umjet­nicu predstavlja svojevrstan oblik mentalnog utočišta.Konačno, novi ciklusi Anabel Zanze koje će zagrebačka publika imati prilike vidjeti na ovoj izložbi dodatno potvrđuju njezinu izdvojenu poziciju i postojanost unutar ukupnog korpusa recentne umjetničke scene.

Kustosica izložbe: Ivana Janković

Likovni postav: Ivana Janković i Anabel Zanze

Izložba je ostvarena uz potporu Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Sponzor i glavni partner izložbe: Adris grupa

Biografija

Anabel Zanze je rođena 1971. u Dubrovniku, gdje jepohađala osnovnu i srednju školu (prirodoslovno-matematičkoga smjera). Godine 1991. upisala se na ALU u Zagrebu (Grafički odsjek) i diplomirala u klasi prof. Ante Kuduza 1996. Između 1998. i 2004. predavala je likovnu kulturu u osnovnoj školi u Dubrovniku. Anabel je slikarica i grafičarka mlađe generacije specifičnog tekstualno-vizualnog izričaja s kojim se devedesetih godina 20. stoljeća pojavila na umjetničkoj sceni. Od tada često izlaže na regionalnim i nacionalnim manifestacijama. Izlagala je na dvadeset samostalnih (Dubrovnik, Split, Orebić, Zagreb, Varaždin, Čakovec, Šibenik, Osijek, Rovinj, Karlova, Široki Brijeg) i većem broju skupnih izložaba (Dubrovnik, Split i Zagreb, od kojih su najvažnije: Otok II / Island II, Art Workshop Lazareti & The Demarco European Art Foundation, Dubrovnik, 1998; izložba£IB€RTA$ ̶ Suvremena dubrovačka umjetnost, HDLU i UGD, Dom HDLU, Zagreb, 2008; 4. hrvatski trijenale crteža, Gliptoteka HAZU, Kabinet grafike, Zagreb, 2008; HPB – Grand prix za slikarstvo, HPB, Dom HDLU, Zagreb, 2007. i 2008; 1. Bienale slikarstva. Pregled suvremenog hrvatskog slikarstva, HDLU, Dom HDLU, Zagreb, 2011). Njezina djela nalaze se u fundusu Moderne galerije u Zagrebu, Muzeja Široki Brijeg ̶ Franjevačke galerije, Gradskog muzeja Karlovac ̶ Galerije Vjekoslav Karas, Hypo Group Alpe Adria u Zagrebu te u više hrvatskih i stranih privatnih kolekcija. Uvrštena je u opsežan pregled Sandre Križić Roban Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas. Odgovornost slike u vrijeme nestrpljivog pogleda, Naklada Ljevak, Zagreb, 2013. Članica je HDLU-a i HZSU-a. Od 2004. živi i radi u Zagrebu.


Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.