Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

Konferencija »SPark: Conservation of Sculpture Parks«

Prijave do 31. siječnja 2015. godine.

Umjetnička akademija u Splitu (Odsjek za konzervaciju-restauraciju), Muzej suvremene umjetnosti Zagreb i Institut za konzervatorsko-restauratorske znanosti u Kölnu organiziraju međunarodnu konferenciju o očuvanju parkova skulpture »SPark: Conservation of Sculpture Parks«, koja će se održati od 14. do 16. rujna 2015. godine u Sisku. Prijave za sudjelovanje otvorene su do 31. siječnja 2015. godine.

Očuvanje skulptura na otvorenom predstavlja brojne izazove. Izrađene od različitih materijala, od metala i kamena do cementa i plastike, pod utjecajem nepovoljnih i promjenjivih vanjskih uvjeta skulpture su izložene ubrzanoj degradaciji materijala te smanjenju životnog vijeka. Kako se može odrediti izvorni izgled skulpture? Kako se može produljiti život i izvorni izgled zbirke skulptura na otvorenom? Koje se promjene na skulpturama kulturno vrednuju, a koje se smatraju oštećenjem? Kako upravljati zbirkom skulptura na otvorenom koja se prostire na velikom području? Kakav je odnos skulptura na otvorenom i njihovog stalno promjenjivog prirodnog ili izgrađenog okoliša?

Konferencija je vezana uz projekt obnove Parka skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika „Željezara Sisak“, a njome se iduće godine obilježava Europska godina industrijske i tehničke baštine.

Cilj je konferencije obraditi sve aspekte vezane uz konzerviranje-restauriranje zbirki skulptura na otvorenom, od tehničkih pitanja o načinu provedbe zahvata do upravljanja zbirkom. Prijedlog tema, ali s mogućim proširenjem:

Predaja sažetaka

Ukoliko imate zanimljivu temu za sudjelovanje na konferenciji, pošaljite sažetak (maksimalno do 500 riječi) za usmeno izlaganje koji treba uključivati: naziv, puno ime i prezime te afilijaciju autora, e-mail adresu te biografiju (maksimalno 300 riječi). Sažeci se šalju do 31. siječnja 2015. na adresu spark.conference.sisak@gmail.comOva je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli. .

O prijedlozima odlučuje znanstveno vijeće, a odabrani će kandidati biti obaviješteni do 15. ožujka 2015. Odabrani autori dužni su do 1. srpnja poslati cjelovito izlaganje koje će proći dvostruko slijepu recenziju te biti tiskano u zborniku.

Službeni jezik konferencije je engleski. Konferenciji program uključuje praktične i teorijske radionice te stručno vodstvo parkom skulptura u Sisku i Zagrebu.

Organizacijski odbor

Međunarodni znanstveni odbor

Nacionalni organizacijski odbor

Važni datumi:

Rok za predaju sažetaka: 31. siječnja 2015.
Objava rezultata: 15. ožujka 2015.
Rok za predaju teksta izlaganja: 1. srpnja 2015.
Konferencija: 14.-16. rujna 2015.


Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.