Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

Okrugli stol: Kulturno i kreativno obrazovanje – obrazovanje budućnosti

Školica, 5. ožujka 2015. od 10.00 do 16.30 sati

Okruglim stolom Kulturno i kreativno obrazovanje – obrazovanje budućnosti započinjemo s radom na multidisciplinarnom projektu Škola bez škole, koji su inicirali udruga Interacta i Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Projekt će obuhvatiti niz aktivnosti i događanja od radionica, predavanja, praktičnih vježbi i razmjena iskustava pa sve do tematske izložbe Škola bez škole, čiji će format i sadržaj biti definiran kroz navedene radne procese. Projektom Škola bez škole želimo otvoriti prostor za raspravu o mogućnostima razvijanja novih pristupa obrazovanju kroz forme kulturnog i kreativnog obrazovanja koji postupcima inkluzivnog učenja i poučavanja razvijaju intuiciju, kreativnost i inovativnost kao nezaobilazne elemente razvoja društva znanja u 21 st.

Projekt je dio šire međunarodne inicijative osmišljene u projektu Potrebe usavršavanja i ključne vještine za umjetnike i druge kreativne praktičare za rad u participativnim okruženjima (Training Requirements and Key Skills for Artists and other creative practitioners to work in participatory settings) koji ima za cilj izravno poticati ključne sposobnosti umjetnika i kreativnih praktičara koji rade u participativnim okruženjima teposredno razvijati kreativne potencijale i kompetencije zajednica s kojima rade.

Polazeći od pretpostavke da obrazovanje i kultura (obrazovanje kulturom) imaju zajedničku jedinstvenu ulogu u društvu te da ne služe samo razvoju društva, politike i ostvarenju ekonomskog prosperiteta nego i razvoju svakog pojedinca, želimo upozoriti na nove tehnike, alate, sredstva i procese usmjerene na razvijanje suradničkog i konstruktivnog pristupa učenju i poučavanju. Kroz integraciju postojećih kulturnih resursa i potencijala iz okruženja oni usmjeravaju obrazovni sustav prema stvaranju zajednice kulturalno kompetentnih i kreativnih pojedinaca. To prije svega znači da postojeće programe učenja u formalnom i neformalnom obrazovanju valja zaokrenuti prema alternativnim postupcima stvaranja znanja koja nadopunjuju, potkopavaju ili osporavaju tradicionalne oblike, odgovarajući na izazove koje nosi naše tzv. konceptualno doba (doba kreativnosti, inovativnosti, konceptualnog razmišljanja, vještina dizajniranja…).

Projekt koincidira s aktualnom inicijativom za donošenje šire nacionalne strategije kulturnog i kreativnog obrazovanja kojom se želi istaknuti potreba da kulturno i kreativno obrazovanje postane sastavni dio reforme temeljene na Strategiji obrazovanja, znanostii tehnologije Republike Hrvatskekao iCjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, a zalaže se za uklapanje kulturnog i kreativnog obrazovanje u cjelokupni društveno-kulturni sustav.

U situaciji u kojoj se predložene obrazovne reforme pokušavaju vezati za probleme s kojima se suočava EU i globalna zajednica,muzejski pedagozi, edukatori u području kulture i kreativni praktičari mogu ponuditi višestruke mogućnosti za smislene oblike pedagoške prakse koja priprema mlade da se kao misleći i informirani građani uključe u suvremena društvena, kulturna i ekonomska područja. Stoga je i cilj okruglog stola problematiziranje općeprihvaćenih obrazovnih modela, osobito iz perspektive muzejske prakse i prakse kulturnih institucija kao i propitivanje programa, strategija i pedagoških termina koji prodiru u kulturnu i muzejsku djelatnost, a vode ka podizanju obrazovnih standarda, stvaranju uvjeta za održivu konkurentnost u znanju s ostatkom svijeta te stvaranju prostora za razvijanje transverzalnih kompetencija.

Okruglim stolom u Muzeju suvremene umjetnosti, partneru projekta, želimo naglasiti nedostatno pozicioniranje muzeja kao važnih obrazovnih i odgojnih ustanova u društvu, odnosno ukazati na njihovu nezaobilaznu ulogu u generiranju znanja te problem izmicanja kulture i stvaralaštva na sporedno mjesto u procesima obrazovanja. Razgovarat ćemo o sljedećim pitanjima: kako se u današnjim društvenim i gospodarskim uvjetima muzeji i druge kulturne institucije mogu pozicionirati kao (ključna) mjesta za učenje odnosno kao progresivna mjesta za unapređenje znanja; potom, na koji način muzeji i druge kulturne institucije doprinose dobrobiti mladih ljudi i njihovom učenju, kako generiraju znanje odnosno čije znanje proizvode muzeji;koje su mogućnosti da muzeji i druge kulturne ustanove otvore prostor za ljude različitih ideja o obrazovanju te postanu mjesta novih obrazovnih potencijala te kako mogu promovirati model kreativnog obrazovanje.

Okrugli stol (1. dio)

10:00 – 13:00

10:00-11:00

Uvodničari: Irena Sertić, Interacta, Zagreb; Paul Collard, Creativity, Culture and Education (CCE), Newcastle

11:00-11:45

Rad u grupama:

Teme:

Kulturno obrazovanje: sinergije između znanja, vještina i kreativnosti.

Neformalno učenje - nove kulture učenja, prateće zajednice i mreže.

Učenje u muzeju: sadašnje stanje obrazovanja u području muzejske djelatnosti i edukacijski obrat

11:45 – 12:00

Pauza

12:00-13:00

Diskusija

13:00-14:00

pauza za ručak, posjet izložbama

Okrugli stol (2. dio): Primjeri dobre prakse

14:00 – 14:30

Marija Vukelić: Il piccolo teatro & Le petit theatre – o kazališnoj radionici za učenje talijanskog i francuskog jezika

14:30 – 15:00

Sonja Vuk: Učenje kroz umjetnost – primjeri iz prakse

15:00 – 15:30

Petra Glad: O predstavi E=mc2 (Volim fiziku), Zagrebački plesni ansambl

15:30-16:30

Diskusija


Napomena: Izlaganja i diskusije će se održati na engleskom jeziku.


With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.


Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.