Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

Natječaj za dva radna mjesta

Prema odredbama članka 30. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, temeljem odluke ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

1. MUZEJSKI PEDAGOG/INJA – PRIPRAVNIK/ICA (1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od jedne godine, s punim radnim vremenom)

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - Filozofski fakultet - povijest umjetnosti ili Akademija likovne umjetnosti i znanje dva svjetska jezika

Ili: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet i znanje dva svjetska jezika

2. ČISTAČ/ICA (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom)

Uvjeti: NSS/SSS

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o poznavanju stranih jezika (za radno mjesto pod 1.)

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)

- domovnica

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb (za natječaj).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.


Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.