Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Prema odredbama članka 30. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, temeljem odluke ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti raspisuje se

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

VODITELJ/ICA MARKETINGA (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ekonomskog smjera ili povijest umjetnosti, ili društvenog ili humanističkog smjera), uz najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima marketinga, te poznavanje tržišta, kao i tržišta umjetnina; obavezno poznavanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o poznavanju stranih jezika

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)

- domovnica

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb (za natječaj).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.