Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

Natječaj za stručno osposobljavanje: kustos/ica

Rok za prijave: 26.9.2017.

MSU objavljuje poziv za sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto: kustos/ica (puno radno vrijeme). Rok za prijave: 26.9.2017.

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (povijest umjetnosti) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i znanje dva svjetska jezika.

Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslik):

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ispunjavanju uvjeta potrebnih za sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju

- domovnicu

- dokument iz kojeg je vidljiv OIB

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave poziva.

Poziv je objavljen dana 29.8.2017.

Prijave na poziv s navedenom dokumentacijom dostavljaju se na e-mail adresu:

romana.stanic@msu.hr

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će pozvani na razgovor.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.