Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Kustos/ica voditelj/ica Odjela za pedagošku djelatnost

Prema odredbama članka 30. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, temeljem odluke ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti, raspisuje se

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

KUSTOS VODITELJ / KUSTOSICA VODITELJICA ODJELA ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom)

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (povijest umjetnosti ili likovna kultura), sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te položen stručni ispit za kustosa ili za muzejskog pedagoga i znanje dva svjetska jezika.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o poznavanju jezika

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)

- domovnica

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb (za natječaj).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.