Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: MUZEJSKI TEHNIČAR

Prema odredbama članka 30. Statuta i članka 8. st. 3. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, temeljem odluke ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti, raspisuje se

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

MUZEJSKI TEHNIČAR (m/ž) (1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zamjena za bolovanje)

Uvjeti: SSS

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)

- domovnica

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb (za natječaj).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.