Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Odjeli

Dokumentacijski i informacijski odjel

Muzej suvremene umjetnosti posjeduje najopsežniju dokumentaciju suvremene umjetnosti u Hrvatskoj. Uz dokumentaciju vezanu za događanja unutar ili u organizaciji MSU-a, Odjel dokumentacije također sakuplja, obrađuje i prezentira dokumentacijsku tekstualnu i audio-vizualnu građu vezanu uz djelovanje pojedinaca, grupa, institucija na području suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i izvan nje. Ta je građa okupljena u cjeline: stručni likovni arhiv, hemeroteka, fototeka, videoteka i audioteka.

Sveobuhvatno djelovanje MSU-a, odnosno bivše Galerije suvremene umjetnosti, od 1954. godine do danas, razdoblje u kojem je ostvareno više od 1500 izložbi, performansa i umjetničkih akcija, najčešće popraćenih nizom predavanja, projekcija i razgovora, dokumentirano je fotografijama, dijapozitivima i odjecima u tisku. U arhivu Odjela pohranjene su sve publikacije, pozivnice i radni materijal nastao tijekom pripremanja izložbi ili sličnih događanja. Upravo građa sakupljena tijekom pripremanja značajnih izložbi i sada već povijesnih događanja oko samog Muzeja čini najvrjednije cjeline muzejskog arhiva. Tako materijal vezan za pokret Nove tendencije (1961. - 1973.), osim tiskane građe i fotodokumentacije, sadrži i bogatu korespondenciju s umjetnicima i galeristima, te predstavlja jedno od temeljnih izvorišta za proučavanje toga međunarodnog umjetničkog pokreta. Posebnu dragocjenost čini njezin dio o kompjutorskoj umjetnosti koji je nastao usporedno s izložbama, simpozijima i izdavanju časopisa "BIT International" te čini jedan od najcjelovitijih arhiva rane kompjutorske umjetnosti uopće.Tu su i cjeline nastale pripremanjem velikih sintetskih i problemskih izložbi, primjerice arhiv konceptualne umjetnosti nastao uz izložbu Nova umjetnička praksa (NUP) (1978.) i Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina (1982.) te povijesnih avangardi uz izložbe Tendencije avangardi u hrvatskoj modernoj umjetnosti 1919-1941 (1982.) i Prodori avangarde u hrvatskoj umjetnosti prve polovice dvadesetog stoljeća (2007.). Uz izlagačku i izdavačku djelatnost MSU-a povezane su i tematske cjeline poput arhiva umjetnosti fotografije, videa i medija, vezane uz časopis Spot (1972. - 1978.) te djelovanja protokonceptualističke grupe Gorgona (1977.,1989.,1997.).

Istodobno, Odjel nastoji prikupiti, otkupom ili darovnicama, dokumentaciju iz privatnih zbirki, vezanu za neko razdoblje, pokret, grupu ili pojedince. Neke od takvih cjelina su fotoarhiv djelovanja Galerije studentskog centra sedamdesetih godina te prostora Podroom i Prostora proširenih medija (PM) nakon osamdesetih godina prošlog stoljeća. Također, Muzeju su donirani i privatni arhivi koje su stvorili eminentni kustosi i kritičari poput arhiva Radoslava Putara i Borisa Kelemena.

Za spomenute arhivske cjeline najviše je zainteresirana stručna javnost u Hrvatskoj i izvan nje, i to zbog njihove vrijednosti i jedinstvenosti. Građa se postupno stručno obrađuje, digitalizira i informatički katalogizira kako bi zadovoljila potrebe zaposlenika u samoj ustanovi i bila dostupna vanjskim korisnicima.

Arhivska tehničarka: Ivna Jelčić e-mail: ivna.jelcic@msu.hr


Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.