Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

23.10.2019

Natječaj je otvoren do 31.10.2019. 

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Avenija Dubrovnik 17
10010 Zagreb
 
Temeljem  čl. 33. Statuta, ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti donijela je odluku o objavi 
 
 
 
POZIVA
za sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
 
za radno mjesto KUSTOS/ICA (1 izvršitelj)
 
Uvjeti:
 
Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (povijest umjetnosti) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i znanje dva svjetska jezika.
 
 
Uz  pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente (preslik):
 
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ispunjavanju uvjeta potrebnih za sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju
- domovnicu
- dokument iz kojeg je vidljiv OIB i JMBG
      
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave poziva.
 
 
Prijave na poziv s navedenom  dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10 010 Zagreb
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI

10010 ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 17

 

 

Broj: 01-120/15-KL/rs

Zagreb, 29.11.2019.

 

 

Temeljem članka 59. Zakona o radu, članka 33. st. 1. t. 15. Statuta Muzeja suvremene umjetnosti i članka 8. st. 5. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, donosim

 

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA SKLAPANJE UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  ZA RADNO MJESTO KUSTOSA

 

Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto kustosa, sklopit će se s Dorom Peternel.

 

 

Ravnateljica:

mr.sc. Snježana Pintarić