Treći Forum projekta BEAM UP / PRISTUP

 

Treći Forum projekta BEAM UP / PRISTUP

21.10.2022

U utorak, 18. listopada 2022., održan je treći Forum projekta BEAM UP / PRISTUP, susret koji okuplja stručnu i ostalu publiku zainteresiranu za prilagodbu muzejskih i drugih kulturnih sadržaja osobama s oštećenjem vida.

 

Susret je održan povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa kako bi se suradnicima i stručnoj javnosti predstavio dosadašnji napredak u prilagodbama suvremenih umjetničkih djela iz fundusa MSU-a koje se rade u sklopu EU projekta BEAM UP (Blind Engagement in Accessible Museum Projects) / PRISTUP (Uključivanje slijepih u pristupačne muzejske projekte). Forum je okupio članove MSU radne skupine koja je intenzivno uključena u proces prilagodbe te predstavnike Grada Zagreba, Hrvatskog saveza slijepih, Udruge slijepih Zagreb, udruge UP2DATE, Saveza SUMSI, Centra za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek" i Tiflološkog muzeja te njihove članove i pratnje.

Kustosice MSU-a su na početku susreta okupljenima predstavile projekt taktilnih staza koje su postavljene na južnom platou MSU-a i vode do recepcije Muzeja te su ih zajednički iskušali i komentirali. Projekt je realiziran u želji da se potakne samostalan i siguran dolazak osoba s oštećenjima vida na programe MSU-a, a uz potporu Ministarstva kulture i medija.

Nakon razgleda taktilnih staza, grupa se uputila u prostor izložbenog ciklusa „Zbirka kao glagol" gdje su kustosice MSU-a predstavile pojedine radove koji su izabrani za prilagodbu osobama s oštećenjem vida. Od „Ruševine" Ivana Kožarića preko „Malampije" Eugena Fellera pa do konceptualnog rada Mladena Stilinovića, okupljeni su imali priliku taktilno doživjeti replike ili tiflodidaktične modele napravljene po uzoru na originalna djela, uz pratnju audiodeskripcije. Replike i modeli izrađeni su u suradnji s Odjelom zaštite i restauracije MSU-a te Hrvatskim savezom slijepih.

Susret je završen komentarima viđenog te kratkom raspravom okupljenih o tome kako navoditi osobu oštećenog vida u prvom doticaju s umjetničkim djelom i je li to uopće preporučljivo, te kako dojam i doživljaj posjetitelja učiniti još potpunijim. Branimir Šutalo (Grad Zagreb) istaknuo je da je iznimno važno da se ovakva ponuda uvodi kao standardna praksa. Kustosice MSU-a potvrdile su da se prilikom prilagodbe suvremenih umjetničkih djela, nerijetko izvedenih netipičnim materijalima i tehnikama, kao i u različitim medijima, zaista radi o eksperimentu u koji stoga rado uključuju brojne suradnike ne bi li konačni produkt bio što kvalitetniji, a posjet osobama oštećenog vida MSU-a ispunjavajuć doživljaj.

Prilagodbe suvremenih umjetničkih djela, uz legende na Brailleovom pismu i u uvećanom tisku, audio vodič s audio deskripcijama, popratni program te katalog očekujemo u prosincu. 

Projekt BEAM UP (Blind Engagement in Accessible MUseum Projects) / PRISTUP (Uključivanje slijepih u PRISTUPačne muzejske projekte) sufinancira se iz EU programa Kreativna Europa, a provodi se od 1.10.2020. do 31.3.2023. U projekt su uključeni Atlante Servizi Culturali, Italija, kao voditelj projekta te Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Hrvatska, Institut za slijepe u Milanu, Italija, i The Glucksman, University College Cork, Irska, kao projektni partneri. 

Više o projektu BEAM UP