Katalog izložbe MSU na dodir

 

Katalog izložbe MSU na dodir

Katalog izložbe MSU na dodir izrađen je u dvije verzije; izdanje u uvećanom tisku namijenjeno slabovidnim osobama sadržava reprodukcije određenog broja prilagođenih radova iz postava izložbi, dok izdanje tiskano na brajici namijenjeno slijepim osobama sadržava termografske otiske istih radova. Osim uvodnog teksta kustosica MSU-a, u katalogu se nalaze i tekstovi slijepih i slabovidnih suradnika s kojima je MSU surađivao tijekom cijelog trajanja projekta.

 

Muzej suvremene umjetnosti Zagreb od listopada 2020. do rujna 2023. godine sudjelovao je u projektu „BEAM UP“ / „PRISTUP“, čiji je cilj prilagodba muzejskog sadržaja slijepim i slabovidnim osobama i to kroz suradnju sa stručnjacima i osobama oštećena vida u svim fazama projekta. Uz MSU, u projektu su sudjelovala još tri europska partnera: talijanska organizacija Atlante Servizi Culturali kao voditelj projekta te Fondacija Instituta za slijepe iz Milana te galerija The Glucksman pri Sveučilištu u Corku iz Irske, a ostvaren je uz podršku programa EU Kreativna Europa. U sklopu projekta provedena je prilagodba triju izložbi u organizaciji projektnih partnera: „La Luce Del Nero“, Fondazione Burri - Ex Seccatoi del Tabacco, Città di Castello, 2022., „Fashion Show“, The Glucksman, UCC Cork, 2022., te „MSU na dodir“, MSU, Zagreb, 2022. - 2023.

 

 

 

# Document: Format: Size:
Katalog MSU na dodir pdf 269.10 KB