Odjel zbirki

 

Odjel zbirki

Proces formiranja muzejskih zbirki Muzeja suvremene umjetnosti započeo je još 1954. godine, odmah po osnutku današnjeg Muzeja, ondašnje Gradske galerije suvremene umjetnosti.

Sadržaj zbirki analogan je s izložbenom politikom institucije. Naime, otad do danas izlagani su i prikupljani otkupima ili donacijama radovi hrvatskih i međunarodnih umjetnika i umjetnica koji su u vremenu svojega nastanka bili pokazateljima kvalitetnih, zanimljivih i inovativnih umjetničkih htijenja, odnosno koji su govorili novim i drukčijim likovnim jezikom. Zbirke Muzeja suvremene umjetnosti sadržavaju građu koja pokazuje početke i logični razvoj pojedinih umjetničkih tendencija, kao i njihove izravne i neizravne utjecaje na produkciju koja im kronološki slijedi. Ujedno, zbirke očituju aktualnost hrvatske umjetničke produkcije u pojedinom razdoblju u odnosu na istodobne tokove razvoja europske, odnosno svjetske umjetnosti.

Umjetnine su raspoređene u zbirke muzeja koje su registrirane kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Organizirane su prema medijskoj pripadnosti (Zbirka slikarstva, Zbirka skulpture, Zbirka fotografije, Zbirka crteža, grafika, plakata i radova na papiru, Zbirka filma i videa, Zbirka medijske umjetnosti), prema karakteru radova (Zbirka marginalne umjetnosti) i načinu prikupljanja (Zbirka Marie-Luise i Ruth Betlheim – radovi studenata i profesora Bauhausa). Posebnu cjelinu čine zbirke u vlasništvu Grada Zagreba koje su muzeju predane na upravljanje (Arhiv Tošo Dabac, Atelje Kožarić, Donacija Silvane Seissel, Zbirka Andrije Maurovića, Zbirka Benka Horvata i Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter).

Kustosi zbirki kontinuirano vode inventarizaciju i katalogizaciju umjetnina, a paralelno se obavlja njihova digitalizacija pa su kataloški podaci i fotografije umjetnina dostupni za pregledavanje posredstvom online kataloga muzeja. Kustosi istražuju i objavljuju rezultate stručnog rada, vode poslove posudbi, provedbe otkupa i donacija te ustupanja muzejske građe radi fotografiranja, snimanja i istraživanja vanjskih korisnika. Izbor radova iz zbirki izložen je u muzejskom postavu Zbirke u pokretu, a djela se kontinuirano posuđuju za izložbe u zemlji i inozemstvu te objavljuju u katalozima izložbi, što ih čini dostupnim javnosti.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja suvremene umjetnosti i uvjetima posudbe preuzmite ovdje (poveznica na dokumente)


Kontakt:
Voditeljica odjela: Nataša Ivančević, muzejska savjetnica natasa.ivancevic@msu.hr