MSU u ruksaku

 

MSU u ruksaku

08.04.2019

Muzej suvremene umjetnosti u suradnji s Ministarstvom kulture i ove godine sudjeluje u programu Ruksak (pun) kulture

Drago nam je izvijestiti da naš Muzej u suradnji s Ministarstvom kulture i ove godine sudjeluje u programu Ruksak (pun) kulture s projektom naziva: msu u ruksaku te pritom gostuje u školama diljem Hrvatske.

Umjetničko edukativan program MSU-a vezan uz kulturu i umjetnost namijenjen je učenicima obrazovnih ustanova koje nisu u mogućnosti posjetiti MSU pa umjetnička djela i replike kreću na put do odredišne škole.

Edukativne aktivnosti MSU- a u trajanju tri sata učenicima omogućuju viđenje umjetničkog djela i edukaciju od strane voditelja. Potom slijedi radionica koja uključuje izvedbu učeničkog kreativnog rada i završnu prezentaciju učeničkog stvaralaštva.

Program smo u ovoj školskoj godini proširili i prilagodili svim obrazovnim skupinama od vrtića, osnovnih škola 1.-4. razreda, osnovnih škola 5.-8. razreda i srednjim školama pa će se djeca i mladi susresti s maketom MSU-a te djelima Vjenceslava Richtera, Ivana Picelja, Miroslava Šuteja, Borisa Bućana koja se nalaze u našem fundusu, a koja ćemo predstaviti u okviru ovogodišnjeg projekta.

Radujemo se novim aktivnostima i s ponosom ističemo da smo tijekom školske godine 2017./2018. sudjelovali u programskim aktivnostima Ruksaka (punog) kulture s programima namijenjenima srednjoškolskom uzrastu te pritom posjetili SŠ Pavla Rittera Vitezovića Senj, SŠ Bol i Srednju školu Delnice, SŠ „Braća Radić“ Kaštel Štafilić, SŠ Hvar – izdvojenu lokaciju u Jelsi te Gimnaziju dr. Mate Ujevića u Imotskom.

Uživali smo u programskim aktivnostima i susretu s mladima.

Radujemo se novim susretima.

Voditeljica programskih aktivnosti: Ivana Gorički, muzejska pedagoginja