NoviNovi Zagreb - Javna tribina / Konkretne akcija za Novi Zagreb

 

NoviNovi Zagreb - Javna tribina / Konkretne akcija za Novi Zagreb

14.05.2022 - 14.05.2022 / MSU, plato kod tobogana

Konkretne akcije za Novi Zagreb / 2022

Politika, pandemija, potres. Točno tim redoslijedom razvoj je cijelog, a naročito Novog Zagreba stavljen u hibernaciju bez konkretnog datuma buđenja. Ova tribina okuplja aktere koji su u mogućnosti pokrenuti zaustavljene procese, s naglaskom na one konkretne, ostvarive i ekonomične zahvate u javnom dobru. Zahvate koje je moguće ostvariti bez beskonačno dugih priprema a čijim bi se ostvarenjem bitno unaprijedila kvaliteta života građana treće najveće urbane cjeline u Hrvatskoj.

Pokrenuta od strane tijela lokalne samouprave u suradnji s ekspertima i aktivistima, ova “konferencija” predstavlja prvu u nizu akcija za artikulirani razvoj javnog prostora južno od Save. Posebnu težinu ovoj tribini daje činjenica da su u pripremi izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, koje bi ovaj puta, za promjenu, mogle i morale biti usmjerene ne u smjeru partikularnih interesa pojedinaca već prema boljem, pravednijem, održivijem i zdravijem gradu. 

 

 

 

 

 

Raspored panela

10.00 - 10.30 Početak / pozdravni govor

10.30 - 12.00

Razgovor 1: Identiteti i geneza Novog Zagreba

Novi Zagreb danas, s više od pola stoljeća iskustva na južnim obalama Save, prostor je sa ostvarenim, ali i ponekim propuštenim prilikama. Njegova prepoznatljiva urbanistička matrica u kontaktu je sa sve češćom stihijskom gradnjom prigradskih naselja. Suvremen način života također testira neke osnovne planerske principe i potrebe za prilagodbom. Je li Novi Zagreb i dalje spavaonica ili se on kandidira postati sekundarno društveno-kulturno žarište? Fokus razgovora biti će sraz inicijalne prostorne vizije Novog Zagreba i novih prostorno-društvenih tendencija, identiteti i potencijali prigradskih naselja te transmutacije kulturnog života u Novom Novom Zagrebu.

Sudjeluju: arhitekt i sveučilišni profesor Ivan Mlinar, doktorica znanosti i znanstvena savjetnica Jasenka Kranjčević, etnologinja i sveučilišna profesorica Valentina Gulin Zrnić i arhitekt Josip Barišić koji će moderirati razgovor.

 

12.15 - 13.45

Razgovor 2: Zeleni koridor - Plava potkova

Zagreb ima dvije potkove. Donjogradsku Zelenu i onu novozagrebačku Plavu, koja je nedovršena, ali GUP-om urbanistički jasno zadana. Od planiranih šest parkova Plave potkove, tri su uređena, a tri najveća nisu. Uređenje cjeline uvelike bi unaprijedilo kvalitetu života u Novom Zagrebu. Fokus razgovora bit će na stanju i mogućnostima poboljšanja postojećih i privođenju svrsi još neuređenih (mega)parkova Plave potkove. 

Sudjeluju: arhitektica i aktivistica Cvijeta Biščević, arhitekt i sveučilišni profesor u mirovini Jesenko Horvat, krajobrazni arhitekt i predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata Marijo Jukić, krajobrazni arhitekt i aktivist Marijo Spajić, krajobrazni arhitekt Leon Lipovac te aktivist i publicist Saša Šimpraga koji će i moderirati razgovor.

 

15.30 - 17.00

Razgovor 3: Preobrazba Velesajma u polifunkcionalni javni prostor

Cijelo područje Novog Zagreba revalorizirano je i potvrđeno od strane društva i stručnjaka, a cijeli Zagrebački Velesajam zaštićen kao ambijentalni sklop, dok je kao pojedinačno kulturno dobro zaštićeno 6 paviljona.

Iako su prostorna vrijednost i potencijal Velesajma neosporni, jednako tako su trenutno neosporno neiskorišteni. Suvremeni procesi preobrazbe grada ali i izlagačke djelatnosti u 21. stoljeću pokazuju da se Zagrebački velesajam treba transformirati u središte Novog Zagreba, grad unutar grada sa svim nedostajućim sadržajima njegovog neposrednog okruženja - svojevrsni dnevni boravak stanovnika Novog Zagreba.

Rastvaranje i transformacija Zagrebačkog velesajma, njegovo otvaranje i spajanje s budućim Savskim parkom (područje hipodroma i Bundeka) dat će Zagrebu atraktivan i prepoznatljiv park 21. stoljeća, što će poboljšati kvalitetu života ne samo u Novom Zagrebu već i u cijelom Gradu.

Sudjeluju: arhitekt i sveučilišni profesor Tihomir Jukić, arhitektica i sveučilišna profesorica Lovorka Prpić, arhitektica Iva Šilović iz tvrtke Prostoria i dizajner Nikola Radeljković (Numen/Foruse) koji će i moderirati razgovor.

 

17.15 - 19.00

Razgovor 4: Prema održivoj mobilnosti u Novom Zagrebu

Aveniju Dubrovnik, dugačku 4 km, moguće je prijeći u nivou na samo tri mjesta. Možemo li dosadašnju prometnu politiku, dominantno orijentiranu na razvoj automobilskog prometa, usmjeriti prema kretanju ljudi, a ne samo automobila i koje su perspektive razvoja javnog prometa i bicikliranja u Novom Zagrebu.

Sudjeluju: inženjer prometa Ivan Nemet iz Sindikata biciklista, sveučilišni profesor Luka Novačko s Fakulteta prometnih znanosti, magistar prometa i ovlašteni inženjer cestovnog prometa Zdenko Lanović iz tvrtke Elipsa, arhitekt, urbanist i prostorni planer u mirovini Ratimir Zimmermann te Radovan Bjeloš iz MO Trnsko kao moderator.

 

Organizatori su Vijeća gradskih četvrti Novi Zagreb istok i Novi Zagreb zapad uz organizacijsku podršku MSU-a.

Tribina i popratna izložba održat će se u subotu, 14. 5. 2022. od 10 do 19 sati na sjeverozapadnom platou MSU-a.