Panel Vidljive: izazovi i perspektive žena u umjetnosti i kulturi

 

Panel Vidljive: izazovi i perspektive žena u umjetnosti i kulturi

19.09.2023 - 19.09.2023 / MSU Shop

Panel se održava u utorak, 19. rujna u 11 sati, u prostorijama MSU shopa.

Na panelu će sudjelovati:

  • Maja Ljubić Kutnjak, voditeljica Ureda Europskog parlamenta (v.d.) - uvodni govor
  • Iva Hraste Sočo, ravnateljica Hrvatskog narodnog kazališta
  • Vesna Meštrić, v.d. ravnateljice MSU-a
  • Martina Munivrana, MSU, muzejska savjetnica, autorica projekta i koncepta „Vidljive“
  • Josipa Bubaš, teoretičarka umjetnosti i performerica

 

Video porukama sudionicima će se obratiti:

  • Željana Zovko, zastupnica u Europskom parlamentu
  • Predrag Fred Matić, zastupnik u Europskom parlamentu

 

Moderatorica panela je Vlatka Kolarović (HRT).

Panel je organiziran u suradnji s Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a panelistice će razgovarati o nužnosti za ravnopravnom vidljivošću i zastupljenošću autorica u kulturi.

Naime, prema istraživanju Europskog parlamenta iz 2021., žene čine 60% osoba koje se bave umjetnošću ili studiraju umjetnost. Međutim, radovi autorica čine manje od 10% stalnih umjetničkih zbirki diljem Europe.

Rodna ravnopravnost jedna je od glavnih vrijednosti Europske unije i temeljno pravo. EU je proteklih godina postigao znatan napredak u području rodne ravnopravnosti, i to prvenstveno putem zakonodavstva o jednakom postupanju, rodno osviještene politike i integracije rodne perspektive u sve politike, u kombinaciji s ciljanim mjerama za bolji položaj žena. No brojke ukazuju kako je još puno prostora za napredak u ovom području, u cijeloj Uniji: na tržištu rada previše je žena u slabije plaćenim sektorima, a nedovoljno su zastupljene na položajima na kojima se donose odluke.

Međuinstitucionalni projekt i izložba Vidljive predstavlja stvaralaštvo više od stotinu autorica, kako bi se osvijestila nužnost za ravnopravnom vidljivošću i zastupljenošću autorica u muzejskim kolekcijama i programskim realizacijama. Plod je istraživanja zastupljenosti umjetnica u umjetničkim zbirkama muzejskih institucija, a ujedno predstavlja određene aspekte i mapiranje suvremene umjetničke prakse autorica u Hrvatskoj. Projektom se želi ukazati na suvremenu likovnu produkciju autorica koja je visokih dometa, ali slabo vidljiva.