Predavanja Miška Šuvakovića i Dubravke Đurić o opusu Toma Gotovca uoči velike izložbe u MSU

 

Predavanja Miška Šuvakovića i Dubravke Đurić o opusu Toma Gotovca uoči velike izložbe u MSU

12.09.2023 - 12.09.2023 / MM centar

** Predavanje je odgođeno zbog nepredvidivih okolnosti. Novi datum predavanja objavit ćemo naknadno. **

Predavanja Miška Šuvakovića i Dubravke Đurić u kojima će predstaviti opus Tomislava Gotovca sagledan iz nove perspektive uvod su u diskurzivne programe koji najavljuju veliku izložbu Tomislava Gotovca u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Program organiziraju Muzej suvremene umjetnosti i Institut Tomislav Gotovac u suradnji s drugim ustanovama i pojednicima. 

Predavanja će biti održana u dvorani Multimedijalnog centra (MM centra) koji je odigrao istaknutu ulogu u promicanju eksperimentalnog filma i dovodio neke od najistaknutijih radikalnih filmskih autora. MM centar je bilo mjesto produkcije i projekcija filmova Tomislava Gotovca, mjesto u kojem je proveo nebrojne dane gledajući filmove drugih autora.


Miško Šuvaković: Fascinacije američkom umjetnošću u Jugoslaviji i Hrvatskoj kroz slučaj Tomislava Gotovca

U predavanju će biti govora o  fascinacijskim korespondencijama istočnoeuropskih, jugoslavenskih i hrvatskih umjetnika s američkom umjetnošću. Ukazat će se na zamisli i gestove otvaranja zatvorenog društva i uspostavljanja korespondencije sa svijetom. Riječ je o praksama umjetničke emancipacije u djelima Tadeusza Kantora, Karela Milera, Petra Štembere, grupe OHO, Ivana Ladislava Galete, Sanje Iveković, Dalibora Martinisa, Vladimira Kopicla, Željka Jermana i dr.  Zaključni dio predavanja će se odnositi na opsesivni i inovativni filmski i performerski rad Tomislava Gotovca.  

Miško Šuvaković je profesor primjenjene estetike te teorije umjetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Bavi se kritičnim, kriznim i prijelomnim odnosima umjetnosti i teorije 20. i 21. stoljeća. Objavio je više knjige o avangardnoj, neoavangardnoj, konceptualnoj i suvremenoj umjetnosti na engleskom, slovenskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

 

Dubravka Đurić: Poezija u proširenom polju vizualnih umjetnosti - performans i tekstualna praksa Tomislava Gotovca u transnacionalnom kontekstu

Raspravljat će se o pojmu poezija u proširenom polju i primjeni na polje vizualne umjetnosti kako bi se vidjele točke presijecanja ali i antagonizmi između ova dva polja u historijskoj perspektivi. Pitanje koje se postavlja je na koji način i zašto je poezija danas postala bitna umjetička praksa te se uzima u razmatranje i u polju vizualnih umjetnosti. Iz te perspktive pristupit će se i radu Tomislava Gotovca.

Dubravka Đurić je redovna profesorica na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Bavi se poezijom, teorijom poezije, feminističkim teorijama medija i performans poezijom. Posebno polje njenog interesa je američka eksperimentalna jezična i konceptualna poezija i postjugoslavenske hibridne pjesničke prakse.


Nakon predavanja održat će se razgovor s publikom koji će moderirati Vesna Meštrić, muzejska savjetnica MSU i Darko Šimičić, voditelj programskih aktivnosti, Institut Tomislav Gotovac

 

Predavanja Miška Šuvakovića i Dubravke Đurić 
MM centar, Savska 25 
utorak, 12. 9. 2023. u 18.00 sati
organizatori: Muzej suvremene umjetnosti i Institut Tomislav Gotovac, Zagreba
u suradnji: MM centar, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu