Predavanje: Lea Vene „Modni dizajn Ivane Popović u kontekstu mode devedesetih“

 

Predavanje: Lea Vene „Modni dizajn Ivane Popović u kontekstu mode devedesetih“

18.04.2019 - 18.04.2019 / Prostor za povremene izložbe, 2. kat

Lea Vene autorica je teksta u katalogu retrospektivne izložbe Ivane Popović u kojem se bavi njenim modnim i anti-modnim dizajnom i projektom Žrtva mode koji je Ivana elaborirala gotovo 20 godina u raznim izvedbenim oblicima i medijima. Predavanjem će predstaviti navedene aspekte Ivanina stvaralaštva u kontekstu mode devedesetih.

Teoretičarka mode Ginger Gregg Duggan opisuje modu kasnih devedesetih kao period u kojem se modne revije komuniciraju kao oblici performansa. Dizajneri se inspiriraju performansom šezdesetih i sedamdesetih, Fluxus i Dada performansima, kazalištem i popularnom kulturom, a kao rezultat razvija se nova hibridna forma performansa koja je do tada bila slabo zastupljena u komercijalno orijentiranom modnom sustavu. Riječ je o nesvakidašnjim revijama koje često provociraju publiku ili postavljaju gledatelje u potencijalno nelagodne pozicije. Dizajneri poput Alexandera McQueena, Martina Margiele ili Johna Galliana devedesetih su radikalno preispitivali konvencije modnih revija. John Galliano je 1998. predstavio spektakularnu reviju The Diorient Express izvedenu poput filmskog seta, Alexander McQueen je 1999. na pistu izveo Aimee Mullins, model s protetskim nogama dok je Martin Margiela 1989. svoju publiku pozvao na reviju u napuštenom igralište u predgrađu Pariza. Devedesete su također drastično redefinirale modno tijelo koja se tada svjesno viktimizira i odupire stereotipnim standardima ljepote. Jednako tako dizajneri pristupaju novom formuliranju ženskog identiteta i ženske seksualnosti. Koncept žrtve posebno je relevantna tema, ambivalentno artikulirana: kao traumatizirano tijelo i identitet ali i kao moguća emancipatorska i aktivna pozicija konfrontacije s konvencijama modnog sistema.
Upravo u takvom kontekstu Ivana Popović razvija vlastito umjetničko i modno djelovanje, prevodi navedene preokupacije modnog sustava te ih ciljano ugrađuje u svoje modne revije i kolekcije kao komentar društvene realnosti.


Lea Vene je povjesničarka umjetnosti, kulturalna antropologinja i teoretičarka mode. Radi kao kustosica u galeriji Miroslav Kraljević te kao kustosica na međunarodnom fotografskom festivalu Organ Vida.
Aktivno je uključena u rad Centra za istraživanje mode i odijevanja. Predaje kao vanjska suradnica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.