Zbirka Benko Horvat

 

Zbirka Benko Horvat

Privatni sakupljač Benko Horvat (1875. -1955.) iz Zagreba, donirao je svoju zbirku gradu Zagrebu 1946. godine, a od 1955. priključena je današnjem Muzeju suvremene umjetnosti.  

Zbirka sadrži 705 predmeta, od čega najveći dio pripada arheološkom materijalu (metalni predmeti, staklo, geme, mala antička plastika), a manji dio čine grafička i crtačka djela europskih majstora od 15. do 19. stoljeća te slikarska djela raznih autora i europskih slikarskih škola od 14. do 19. stoljeća.

Ova iznimno zanimljiva i heterogena zbirka rezultat je višegodišnjeg sustavnog sakupljanja Benka Horvata istaknutog promicatelja kulturne baštine i velikog ljubitelja umjetnosti. Izgradnjom nove zgrade Muzeja suvremene umjetnosti ostvarena je mogućnost otvaranja zbirke za javnost izložbenim projektima i edukativnim programima.

Benko Horvat, rođen je u Vinkovcima 1875. godine. U Beču studira pravo, a u Grazu pohađa Trgovačku akademiju. Istodobno pohađa i predavanja iz povijesti umjetnosti i povezuje se s istaknutim numizmatičarima toga vremena. Od 1907. do 1921. živi pretežito u Trstu, a potom u Zagrebu. Iako je bio bankovni činovnik, Benko Horvat razvija široku kulturnu aktivnost. Pokreće i uređuje časopis Numizmatika, a osnivač je i predsjednik Jugoslavenskog numizmatičkog društva. Bio je tajnik "Društva prijatelja Strossmayerove galerije". Od 1947. godine na Katarininom trgu njegova je zbirka otvorena javnosti pod nazivom Galerija slika grada Zagreba “Benko Horvat“. Nakon smrti Benka Horvata Grad Zagreb predaje Galeriju na upravljanje Gradskoj galeriji suvremene umjetnosti, danas Muzeju suvremene umjetnosti. Benko Horvat umro je 28. veljače 1955. godine.

 

Kontakt:

Voditeljica zbirke: dr.sc. Martina Munivrana, muzejska savjetnica
martina.munivrana@msu.hr