Zbirka Marie-Luise i Ruth Betlheim - Radovi studenata i profesora Bauhausa

 

Zbirka Marie-Luise i Ruth Betlheim - Radovi studenata i profesora Bauhausa

Zbirka Marie-Luise i Ruth Betlheim – radovi studenata i profesora Bauhausa obuhvaća 75 umjetničkih radova, 138 arhivskih dokumenata (fotografija, pisama, deplijana, publikacija) nastalih pretežito između 1921. i 1924. godine, u razdoblju kada je znamenita škola za arhitekturu, umjetnost i dizajn Bauhaus djelovala u Weimaru.

Zbirka je nastala kao rezultat druženja Marie-Luise Betlheim (rođ. Morgenroth) sa studentima Bauhausa u Weimaru, a ponijela ju je u Zagreb 1927. kao uspomenu na prijatelje. Marie-Luise Betlheim rođena je 1904. u Wormsu u Njemačkoj, a nakon pogibelji oca u Prvom svjetskom ratu od 1917. živi s majkom u Weimaru. Godine 1920. u kuću njezine majke u Jacobstrasse 3 u Weimaru useljava se mlada studentica Bauhausa Lou Berkenkamp, poslije udana Scheper, s kojom Marie-Luise gradi prijateljstvo i ulazi u krug bauhausovaca. Intenzivni život sa studentima i profesorima Bauhausa nastavljen je i nakon što Marie-Luise upisuje Školu za ritmiku i glazbu u Hellerauu pokraj Dresdena, školu koja je bila povezana s Bauhausom, osobito u organiziranju zajedničkih proslava i priredbi o čemu svjedoče brojne fotografije. U tom se razdoblju Marie-Luise zbližila s Farkasom Molnárom mađarskim studentom arhitekture s Bauhausa, autorom projekta Crvene kocke (Der rote Würfel) iz 1923. godine. Druženja i veze održavali su i nakon 1925. kada njezina Škola za ritmiku i glazbu seli u Laxenburg blizu Beča, a potom u potrazi za poslom dolazi u Zagreb gdje se udaje za Stjepana Betlheima, poznatog zagrebačkog psihoanalitičara. Marie-Luise sa sobom je ponijela i mapu uspomena na svoje prijatelje iz Bauhausu koja je sadržavala niz grafika, crteža, ulja na kartonu ilustriranih pisama, bilježaka, fotografija, skica i nacrta studenata s Bauhaus, ujedno njezinih prijatelja.

Zbirka uglavnom sadržava radove mađarskih funkcionalista i konstruktivista – Farkasa Molnára, Henrika Stefána, Sandora Bortnyika – ali i znamenitih njemačkih autora bliskih Bauhausu iz vremena djelovanja škole u Weimaru – Paula Kleea, Karla Petera Röhla, Franza Frahm-Hesslera, Kurta Schwerdtfegera, Hinnerka Schepera i drugih. Posebnu cjelnu čine ilustrirana pisma Lou Scheper koja osim vizualne kvalitete otkrivaju slojevite prijateljske veze Lou i Marie-Luise.

Vremenom je zbirka na inicijativu kćeri Ruth Betlheim dodatno proširena pismima, fotografijama i publikacijama, a nakon što je prikazana u okviru međunarodnog istraživačkog i izložbenog projekta Bauhaus – umrežavanje ideja i prakse, prema želji vlasnice Ruth Betlheim, poklonjena je Muzeju suvremene umjetnosti.
 

Voditeljica zbirke: Vesna Meštrić, muzejska savjetnica vesna.mestric@msu.hr