Od individualnih projekcija do kolektivne memorije - Darko Bavoljak i Igor Grubić Marijanu Crtaliću

 

Od individualnih projekcija do kolektivne memorije - Darko Bavoljak i Igor Grubić Marijanu Crtaliću

10.01.2023 - 12.02.2023 / MSU, Black Box

Izložba je zamišljena kao intimni, umjetnički i kustoski hommage djelovanju prerano preminulog multimedijskog umjetnika Marijana Crtalića (1968. ̶ 2020.). Njegov umjetnički artikuliran aktivizam kontinuirano je reflektirao društveno-političke narative rodnog grada Siska. Kada danas imamo priliku vidjeti rad Marijana Crtalića, shvaćamo da taj rad predstavlja nezaobilazan i veoma konkretan doprinos valorizaciji i reaktualizaciji naslijeđa socijalizma, i to u smjeru aktivnog pregovaranja sa sadašnjošću, ali i kao temelj za svako kritičko promišljanje budućnosti. Izložba predstavlja tri kronološki odvojene umjetničke studije Marijana Crtalića, Darka Bavoljaka i Igora Grubića različitog pristupa interpretaciji kolektivne memorije industrijske baštine i njihovih aktera.

 

Crtalićevu umjetničku praksu obilježava sakupljanje, arhiviranje i bilježenje svakog trenutka postojanja i djelovanja. Multimedijska instalacija Nevidljivi Sisak Fenomen Željezara iz 2009. rezultat je dugogodišnjeg umjetničkog i aktivističkog djelovanja kojim je nastojao podići svijest o važnosti prirodne, kulturne i industrijske baštine grada Siska ili drugim riječima učiniti Sisak vidljivim. Dokumentarni film Industrijski raj ukazuje na nedostatak brige tadašnjeg vlasnika za park skulptura koje su nastajale na Likovnoj koloniji Željezare Sisak (1971.–1990.) u sinergiji renomiranih umjetnika i radnika.

Kako su izgledala postrojenja, proizvodni procesi i njihovi akteri velikih industrijskih kompleksa Željezare Sisak i Rafinerije nafte u Sisku 1984. pokazuje ciklus fotografija Sisak 1984. Darka Bavoljaka. Ove fotografije nastaju u formativnim godinama umjetnika i bliske su estetici kruga fotografa okupljenih oko časopisa Polet i Studentski list.

Tema složenih društvenih procesa i traumatičnih okolnosti svakodnevice (pos)tranzicijskog vremena, sveprisutna je u radovima Igora Grubića još od 1990-ih. U multimedijskom projektu Anđeli garavog lica (2004.–2006.) na sugestivan način promišlja politički kontekst. U formi fotografske serije poetizira portrete rudara iz rudnika Kolubare, dodavanjem krila na simboličan način uzdiže ih na razinu moralne okosnice društva. Njihovu poziciju dodatno kontekstualizira u kratkom filmu o poznatom štrajku koji je označio pad vlade i početak ciklusa društvenih promjena u Srbiji 2000. godine, u kojem prizore pogona naizmjenično niže sa sekvencama dokumentarnog arhivskog video zapisa.

Izložba je dvogodišnji suradnički projekt MSU-a i Gradske galerije Striegl u Sisku.

Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradske galerije Striegl iz Siska i Grada Siska.

Kustosice izložbe: Ivana Janković, MSU Zagreb, Alma Trauber, GGS, Sisak