Priprema za pojmovnik Vlade Marteka – promocija publikacije

 

Priprema za pojmovnik Vlade Marteka – promocija publikacije

08.11.2019 - 08.11.2019 / MSU galerija

U sklopu posljednjeg tjedna izložbe Biti papirić pokraj muzeja  promovirat ćemo publikaciju o radu Vlade Marteka  Priprema za pojmovnik. O publikaciji će govoriti Vlado Martek te Ivana Kancir i Jasna Jakšić, kustosice izložbe i urednice publikacije. Promocija publikacije održat će se u petak, 8.11. u 12 sati u MSU galeriji.

Vlado Martek umjetničko djelovanje, u duhu fluksusovskih praksi, konceptualizma, ali i duhovnih tradicija, iskazuje kao proces tako da su pripreme i ono što njima prethodi neodvojive od njegova pristupa pjesništvu i umjetnosti općenito. Vlastitu je pjesničku praksu na samom početku – na prvoj izložbi u Studiju Galerije suvremene umjetnosti, manifestno definirao kao predpjesničku, skinuvši je s pijedestala jedinstvenog i neponovljivog umjetničkog djela. Nizu Pripreme za poeziju i Pripreme za fotografiju povodom pripreme za program deset godina MSU-a pridružujemo i Pripremu za pojmovnik, niz ključnih pojmova i imena koji se mogu, ali i ne moraju, naći uz Martekov rad. Uspoređujući svoju umjetničku aktivnost s alkemijskim procesom, Martek mu podvrgava materijale – za pisanje, slikanje, crtanje te samorefleksiju. Jezik – na izložbi prisutan kako na samim radovima tako i u privremenoj verziji kredom ispisanih citata na zidu – kroz pojmove postaje materijalom u Martekovoj umjetnosti. Priprema za pojmovnik istodobno je i priprema i refleksija rada s pojmovima te, uključujući primjere radova iz Martekova opusa, dokumentacija tog istog procesa.

Autori tekstova: Vlado Martek, Ivana Kancir, Jasna Jakšić

Oblikovanje: Rafaela Dražić

Prijevod: Marina Schumann

Lektura: Dunja Aleraj Lončarić

Tisak: Kerschoffset, 2019