Eu projekt BEAM UP / PRISTUP - stručna skupina

 

Eu projekt BEAM UP / PRISTUP - stručna skupina

24.12.2020

Eu projekt BEAM UP / PRISTUP okupio je stručnu skupinu koja će pripremati izložbu prilagođenu slijepim i slabovidnim osobama.

U ovom trenutku tri europska muzeja uključena u projekt BEAM UP (Blind Engagement in Accessible MUseum Projects) / PRISTUP (Uključivanje slijepih u PRISTUPačne muzejske projekte) paralelno formiraju lokalne stručne skupine i započinju pripreme za krajnji rezultat projekta: tri izložbe suvremene umjetnosti pristupačne svima koje će se tijekom 2022. godine održati u Hrvatskoj, Italiji i Irskoj.

Sredinom prosinca održan je prvi sastanak stručne skupine MSU-a i pokretačke snage ovoga projekta, a čine je Andrej Hatar, Valentina Nemet, Vinko Zrinščak kao vanjski suradnici te kustosice MSU-a Ana Škegro, Daniela Bilopavlović Bedenik i Renata Filčić. U naredne dvije godine pred članovima skupine predstoji zajednički odrediti sadržaj izložbe, odabrati radove za izlaganje, osmisliti arhitekturu izložbe te razvijati sadržaj i metode kojima će izložba biti dostupna, zanimljiva i edukativna kako slijepim i slabovidnim osobama, tako i onima bez oštećenja vida. Djelatnici muzeja će pritom učiti o potrebama i predispozicijama konkretne ciljane publike čiji će predstavnici unutar stručne skupine imati ključnu ulogu u postizanju stvarne, a ne samo teoretske pristupačnosti, a što će svojim kompetencija i znanjima o rješenjima, alatima i strategijama potvrditi i usmjeravati stručnjakinja za slijepe i slabovidne osobe.

Podsjećamo da je u Europi u 2019. godini zabilježeno preko 30 milijuna slijepih i slabovidnih osoba.

Unatoč rasprostranjenosti kolaborativnih kustoskih praksi i činjenici da je dostupnost sadržaja slabovidnim osobama vrlo aktualna muzeološka tema, analiza glavnih studija slučaja pokazala je da ovakav participativni pristup još nije korišten u produkciji pristupačnih izložbi suvremene umjetnosti. Iz navedenih razloga partneri projekta odlučili su odgovoriti na ovaj izazov uključenjem predstavnika ciljane skupine kao aktivnih donositelja odluka već od početne faze projekta, odnosno od idejne faze osmišljavanja i stvaranja izložbe, što će otvoriti mogućnost za bolju i kvalitetniju prilagodbu muzejskog sadržaja. Sve vještine, kontakti, oprema i alati koje će lokalna stručna skupina razviti i osmisliti tijekom projekta bit će iskoristive u budućim inicijativama i projektima te će služiti kao temelj za ostvaraj potpune pristupačnosti muzeja.

Projekt traje od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2023., a financiran je EU programom Kreativna Europa.