Digitalna pristupačnost

 

Digitalna pristupačnost

Kao tijelo javnog sektora, Muzej suvremene umjetnosti nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, koje se nalazi na adresi msu.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija msu.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

  • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, uključivanja fonta za osobe s disleksijom, promjene kontrasta na stranici, uključivanja/isključivanja podcrtavanja linkova
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • pojedine poveznice nemaju prikladan opis
  • video/audio sadržajima nedostaju titlovi
  • fotografije umjetničkih radova nemaju audio opise za slijepe i slabovidne osobe

 

Podizanje razine pristupačnosti

Muzej suvremene umjetnosti radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

MSU će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja, u daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije msu.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti, te će se nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 10. kolovoza 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Muzeja suvremene umjetnosti.

Izjava je zadnji put preispitana 10. kolovoza 2020. Muzej suvremene umjetnosti će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Samoprocjena je izvršena na temelju elemenata pristupačnosti prema Državnoj školi za javnu upravu.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije msu.hr korisnici mogu uputiti na e-mail msu@msu.hr  ili na adresu Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb, s naznakom – službenici za informiranje.

Molimo korisnike mrežne lokacije msu.hr ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste MSU na e-mail msu@msu.hr .

MSU je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežne lokacije msu.hr, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

 

# Dokument: Format: Veličina:
Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta msu.hr pdf 688.50 KB