Uključivanje slijepih u pristupačne muzejske projekte (PRISTUP)

 

Uključivanje slijepih u pristupačne muzejske projekte (PRISTUP)

Projekt Blind Engagement in Accessible Museum Projects (BEAM UP) / Uključivanje slijepih u pristupačne muzejske projekte (PRISTUP) nastavak je nedavno završenog EU projekta VIBE – Voyage Inside a Blind Experience / Putovanje kroz slijepo iskustvo, u sklopu kojeg je osmišljena i predstavljena izložba apstraktne suvremene umjetnosti prilagođena osobama s oštećenjem vida. Projekt Beam Up ide korak dalje - ne samo što će predstaviti sadržaj prilagođen slijepim i slabovidnim osobama, već će ga osmisliti i stvarati zajedno s njima. 

MSU će u sklopu projekta formirati radnu skupinu koju će sačinjavati muzejski djelatnici, osobe s oštećenjima vida te stručnjaci za rad s navedenim osobama, koja će za cilj imati odabir i prilagodbu muzejskog sadržaja slijepim i slabovidnim osobama. Predstavnici radnih skupina svih projektnih partnera sudjelovat će u međunarodnoj radnoj skupini projekta, a s ciljem razmjene ideja i iskustava, kao i stjecanja novih znanja o načinima približavanja suvremene umjetnosti slijepim i slabovidnim osobama. Uključivanje ciljane skupine u razvoj projekta od samoga početka, kao i u donošenje ključnih odluka pri izboru i prezentaciji umjetničkih radova, pružit će ravnopravno sudjelovanje korisnika ciljane skupine, kao i mogućnost što bolje i kvalitetnije prilagodbe izabranih radova. Kulminacija višemjesečnog rada unutar projekta izložba je suvremene umjetnosti čiji će izlošci biti pristupačni i prilagođeni velikom broju posjetitelja, a prvenstveno osobama s oštećenjem vida.

Projekt se financira iz programa Kreativna Europa, ukupan proračun projekta iznosi 368.872,00 EUR, od čega se kroz MSU investira 73.478,51 EUR.

Trajanje projekta

1.10.2020. - 31.3.2023.

Partneri

Atlante Servizi Culturali, Italija (voditelj projekta)

Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Hrvatska

Institut za slijepe u Milanu, Italija

The Glucksman, University College Cork, Irska

Voditeljica projekta

Ana Škegro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sredinom prosinca održan je prvi sastanak stručne skupine MSU-a i pokretačke snage ovoga projekta, a čine je Andrej Hatar, Valentina Nemet, Vinko Zrinšćak kao vanjski suradnici te kustosice MSU-a Ana Škegro, Daniela Bilopavlović Bedenik i Renata Filčić. U naredne dvije godine pred članovima skupine predstoji zajednički odrediti sadržaj izložbe, odabrati radove za izlaganje, osmisliti arhitekturu izložbe te razvijati sadržaj i metode kojima će izložba biti dostupna, zanimljiva i edukativna kako slijepim i slabovidnim osobama, tako i onima bez oštećenja vida. Djelatnici muzeja će pritom učiti o potrebama i predispozicijama konkretne ciljane publike čiji će predstavnici unutar stručne skupine imati ključnu ulogu u postizanju stvarne, a ne samo teoretske pristupačnosti, a što će svojim kompetencija i znanjima o rješenjima, alatima i strategijama potvrditi i usmjeravati stručnjakinja za slijepe i slabovidne osobe.

Podsjećamo da je u Europi u 2019. godini zabilježeno preko 30 milijuna slijepih i slabovidnih osoba.

Unatoč rasprostranjenosti kolaborativnih kustoskih praksi i činjenici da je dostupnost sadržaja slabovidnim osobama vrlo aktualna muzeološka tema, analiza glavnih studija slučaja pokazala je da ovakav participativni pristup još nije korišten u produkciji pristupačnih izložbi suvremene umjetnosti. Iz navedenih razloga partneri projekta odlučili su odgovoriti na ovaj izazov uključenjem predstavnika ciljane skupine kao aktivnih donositelja odluka već od početne faze projekta, odnosno od idejne faze osmišljavanja i stvaranja izložbe, što će otvoriti mogućnost za bolju i kvalitetniju prilagodbu muzejskog sadržaja. Sve vještine, kontakti, oprema i alati koje će lokalna stručna skupina razviti i osmisliti tijekom projekta bit će iskoristive u budućim inicijativama i projektima te će služiti kao temelj za ostvaraj potpune pristupačnosti muzeja.

Projekt traje od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2023., a financiran je EU programom Kreativna Europa.