Javna nabava

 

Javna nabava

Poveznica na REGISTAR UGOVORA

 

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na dostavu ponude - održavanje dizala i pokretnih stepenica pdf 1.06 MB
Poziv na dostavu ponude pdf 433.30 KB
Izjava o sukobu interesa pdf 163.55 KB
Plan nabave msu za 2017. pdf 1.64 MB
Plan nabave msu za 2017. izmjene pdf 1.79 MB
Registar ugovora 2017. docx 16.55 KB
Plan nabave msu za 2018. pdf 919.30 KB
Plan nabave msu za 2018, I. izmjene pdf 1.08 MB
Plan nabave msu za 2018, II. izmjene pdf 1.10 MB
Plan nabave msu za 2018, III. izmjene pdf 1.05 MB
Plan nabave 2019. pdf 500.00 KB
I. Izmjene Plana nabave za 2019. pdf 698.60 KB
II. Izmjene Plana nabave za 2019. pdf 461.00 KB
Plan nabave 2020. pdf 490.38 KB
I. Izmjene plana nabave za 2020. pdf 513.30 KB
II. Izmjene plana nabave za 2020. pdf 519.26 KB
III. Izmjene plana nabave za 2020. pdf 526.25 KB
IV. Izmjene plana nabave za 2020. pdf 650.80 KB
Plan nabave 2021. pdf 604.50 KB
I. Izmjene plana nabave za 2021. pdf 828.94 KB
II. Izmjene plana nabave za 2021. pdf 955.67 KB
Plan nabave za 2022. pdf 942.41 KB
I. Izmjene plana nabave za 2022. pdf 980.89 KB
II. Izmjene plana nabave za 2022. pdf 1.31 MB
III. Izmjene plana nabave za 2022. pdf 1.30 MB
IV. Izmjene plana nabave za 2022. pdf 1.47 MB
Registar ugovora pdf 563.73 KB
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga pdf 2.97 MB
Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga - veljača 2024. pdf 363.18 KB
Poziv na dostavu ponude - toneri i tinte pdf 952.68 KB
Plan nabave za 2023. pdf 1.09 MB
I. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. pdf 1.09 MB
II. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. pdf 1.16 MB
III. Izmjene plana nabave za 2023. pdf 1.33 MB
IV. Izmjene plana nabave za 2023. pdf 1.13 MB
V. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. pdf 1.14 MB
VI. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. pdf 1.16 MB
VIII. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. pdf 1.22 MB
Plan nabave za 2024. pdf 1.21 MB
Izmijenjena verzija plana javne nabave 29. 3. 2024. pdf 901.88 KB
Izmijenjena verzija plana javne nabave 6. 5. 2024. pdf 901.88 KB
Izmijenjena verzija plana javne nabave 20. 6. 2024. pdf 902.90 KB