ADRINETBOOK

 

ADRINETBOOK

Muzej suvremene umjetnosti partner je u velikom međunarodnom projektu digitalizacije knjižne građe ADRINETBOOK.  

U sklopu prekograničnih projekata suradnje u Jadransko-jonskoj regiji, Adrion, program ADRINET BOOK, čiji je nositelj talijanski grad Macerata, i koji uključuje suradnju partnera iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Srbije i Grčke usmjeren je ka promociji, valorizaciji i zaštiti kulturnog nasljeđa Jadransko-jonske regije prvenstveno putem digitalizacije knjiga, časopisa, arhiva te umjetničke dokumentacije, kao i publikacija vezanih uz kulturnu produkciju pojedinih područja s ciljem interpretacije zajedničke baštine u Jadransko-jonskoj regiji. Nadalje, osnova je to za povezivanje kulturnog i turističkog sektora, otvarajući pri tome mogućnost izvedbe inovativnih digitalnih aplikacija i promociju novih turističkih ruta s fokusom na valorizaciju kulturnog naslijeđa.

Naš Muzej prepoznat je kao institucija koja je ostvarila izvrsne rezultate u digitalizaciji muzejske građe i koja je vrlo aktivna na području online projekata. Posebnu vrijednost projekta za Muzej vidimo u prilici promocije suvremene građe u turizmu.

Kroz umrežavanje kulturnih institucija u regiji, projekt naglasak stavlja na zajedničke programe digitalizacije koji će omogućiti i drugačiji, održiviji pristup turizmu, ali i povećani interes za kulturnu baštinu, kao i šire shvaćanje kulturne baštine uopće. Osiguranjem sredstava za edukaciju u području digitalizacije te razmjenu znanja i vještina stvaranjem međunarodnog konzorcija stručnjaka unutar projekta s jedne, a povezivanjem s privatnim sektorom s druge strane, želi se doći do novih, naprednijih modela valorizacije i interpretacije kulture i umjetnosti, ali i do medijacijskih procesa usmjerenih ka široj publici.

Posljednjih se nekoliko mjeseci kulturna produkcija i medijacija, zbog nužnosti održavanja distance, u velikoj mjeri preselila na Internet. Osim toga, u vremenu koje predstavlja izazov za prometnu infrastrukturu i turističku industriju, revalorizacija i digitalizacija kulturne i knjižne baštine otvara mogućnost za razvoj novih, obazrivijih i posvećenijih pristupa putovanju i planiranju odmora. Projekt ADRINETBOOK će kroz on-line dostupnost knjiga i rijetkih publikacija podići svijest o zajedničkoj baštini u jadransko-jonskoj regiji i ponuditi orijentacijski okvir za pojedine aktivnosti kako bi se kulturna baština vrednovala unutar Adrion branda, ali i kroz izgradnju i transfer znanja općenito, putem pilot-projekata digitalizacije.

 

Program: Interreg Adrion

Prioritetna os: Održiva regija

Nositelj: Općina Macerata (IT)

Razdoblje provedbe projekta: 02/03/2020-01/09/2022

Proračun projekta: 1.521.760,02 €

Partneri:

  • Središnji institut za katalogizaciju i bibliografske podatke talijanskih knjižnica (IT)
  • Općina Gjirokastra (AL)
  • Muzej suvremene umjetnosti (HR)
  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR)
  • Nacionalna knjižnica Srbije (SR)
  • Općina Thassos (GR)
  • Znanstveno-edukacijski centar dvorac Rakičan (SL)