Odjel marketinga

 

Odjel marketinga

Misija odjela je rad na definiciji, održavanju i unapređivanju institucije MSU na kulturnoj i društvenoj sceni, ali i njenom brendiranju  i tržišnom pozicioniranju kao jedinstvenog i visoko prepoznatljivog mjesta na mapi kulturnih i kreativnih industrija u Hrvatskoj i regiji.

Glavne aktivnosti odjela su kulturni management, fundraising, stvaranje novih publika, business to business komunikacija, istraživanje kulturnog tržišta i prodaja putem tradicionalnih i online kanala.

MSU nudi potpunu high end marketinšku i prodajnu uslugu za najzahtjevnije klijente iz poslovnog i javnog sektora. Glavne prodajne aktivnost odjela su produkcija i koprodukcija poslovnih evenata širokog spektra – konferencije, promocije, prezentacije, premijere i sl.

Ipak, MSU je mnogo više nego "event venue". Muzej razvija i vlastite sadržaje – tematske umjetničko poslovne workshopove i predavanja, obilaske izložbenih postava, team-building, te sa ključim partnerima ulazi u co-branding, cross-promociju i sl.

kontakt: marketing@msu.hr