MOON MARTINA ZELENIKA: PRISUTNOST / PRESENCE

MOON MARTINA ZELENIKA: PRISUTNOST / PRESENCE

NOVO DOBA - PLATEAURESIDUE / MAJA SMREKAR / ROBERTINA ŠEBJANIČ / TANJA VUJINOVIĆ

NOVO DOBA - PLATEAURESIDUE / MAJA SMREKAR / ROBERTINA ŠEBJANIČ / TANJA VUJINOVIĆ

Iskustvo u gužvi - retrospektivna izložba Goranke Matić

Iskustvo u gužvi - retrospektivna izložba Goranke Matić

DRUGARSTVO / ZBIRKA KAO GLAGOL

DRUGARSTVO / ZBIRKA KAO GLAGOL

Tina Gverović i Siniša Ilić: Točke pritiska

Tina Gverović i Siniša Ilić: Točke pritiska

Zbirka kao glagol / Tužne pjesme rata

Zbirka kao glagol / Tužne pjesme rata