Izložba Drugačiji i jednaki: Odlično / Predivno / Lijepo

 

Izložba Drugačiji i jednaki: Odlično / Predivno / Lijepo

17.06.2021 - 25.07.2021 / MSU

Izložba Odlično / Predivno / Lijepo nastala je u sklopu natječaja Ministarstva kulture za programe koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Program Drugačiji i jednaki osmišljen je u suradnji Odjela za Edukaciju Muzeja suvremene umjetnosti i Udruge za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba a provodio se u akademskoj je godini 2020/2021.

Cilj projekta Drugačiji i jednaki  jest prilagodba umjetničko edukativnih sadržaja kroz muzeološko izložbeni program Muzeja suvremene umjetnosti prilagođen osobama s intelektualnim oštećenjima. Poseban naglasak je na individualiziranom pristupu kroz koji se polaznici upoznaju sa likovnošću kroz vlastiti likovni izričaj. Ovo je prvi puta da MSU provodi kontiniurani edukativni program prilagođen osobama s intelektualnim poteškoćama koje se vrlo često teško uključuju u svakodnevni život bez stereotipa i diskriminacija, te se susreću s brojnim drugim preprekama. Upravo stoga se ovaj program uključivanja osoba intelektualnim oštećenjima u kulturno-umjetnički život izvan okvira poznate institucije pokazao vrlo korisnim, kako za integraciju i rehabilitaciju osoba sa osoba intelektualnim oštećenjima, tako i za djelovanje muzeja kao javne ustanove u kulturi koja na taj način i postaje dostupna svima.

Voditeljica programa: Daniela Bilopavlović Bedenik