Kustoski kolektiv BLOK: „ne mogu izvesti poseban rad za ovu izložbu” / Okidači

 

Kustoski kolektiv BLOK: „ne mogu izvesti poseban rad za ovu izložbu” / Okidači

14.09.2023 - 29.10.2023 / MSU, Black Box

Početkom 1980. godine u tadašnjoj Galeriji suvremene umjetnosti održala se izložba Hansa Haackea jednostavnog naslova "hans haacke, new york” (21. 1. - 7. 2. 1980.). Ovaj pionir institucionalne kritike i neumorni kritičar kapitalističkog korporativnog neksusa i visoke umjetnosti, ponajviše uloge institucije muzeja, tad se prvi put predstavio lokalnoj javnosti, a GSU je za tu priliku od umjetnika pokušala naručiti i novu produkciju, kao što je „i drugdje proizveo djela za specifične situacije”. 

Haacke je, naime, uvijek čvrsto usredotočen u konkretne situacije, što se ogleda ne samo u sadržaju, nego i u dokumentarističkoj formi. „Te okamenjene (društvene) uvjete treba prisiliti da plešu tako da im se pjeva njihovu vlastitu melodiju”, tako je na jednom mjestu citirajući Marxa objasnio svoj vizualni stil. Kako se ovaj borac protiv krupnog neprijatelja, kapitala, pristalica sistemske kritike svijeta umjetnosti i otvoreni pobornik ideološke funkcije umjetnosti u društvu postavio prema socijalističkom kontekstu? Što nam njegova gesta govori i koja pitanja pomaže otvoriti danas, u istoj (?) instituciji, sad drugačijega naziva, lokacije i društveno-ekonomskog konteksta? Koliko je njegova kritika svijeta umjetnosti i njegovih aparata, posebno velikih muzeja, u hladno-ratovskom kontekstu primjerena danas? Ovo su ključna pitanja koja želimo okinuti ulazeći u dijalog s Haackeovim radom iz muzejskog fundusa.

Slijedom tih pitanja, a prizivajući i umjetnikov angažman u Art Workers' Coalition, konstitutivan dio izložbe čini tribina koju organiziramo krajem rujna, a čija će audio-dokumentacija (p)ostati dijelom postava. Pretvarajući Haackeove riječi iz naslova u pitanje Pod kojim uvjetima (ne) mogu izvesti rad za ovu izložbu?", razgovor će otvoriti temu uvjeta umjetničkog rada u MSU. Također, raspravit ćemo mogućnost da MSU u svojoj praksi uvaži smjernice nedavno lansiranog dokumenta inicijative Za K.R.U.H. Kodeks prakse: Za pošteno plaćeni rad u kulturi“. (https://zakruh.files.wordpress.com/2022/06/kodeks-prakse.pdf)

Na kraju krajeva, intervencije okidača su tu, kažu iz MSU-a, upravo zato da pokrenu proces transformacije muzeja izvana”.

Autorice izložbe (BLOK): Ana Kutleša i Vesna Vuković

Kustosica (MSU): Leila Topić