Instalacija „Space Invader“

 

Instalacija „Space Invader“

14.06.2021

Na platou MSU-a postavljena je instalacija „Space Invader“ arhitekta Dine Belamarića, o njenoj lokaciji odlučivano je u sklopu projekta „Točka sastajanja“

Početkom lipnja na platou MSU-a postavljena je instalacija „Space Invader“ arhitekta Dine Belamarića, mnogima vjerojatno poznata kao instalacija dosad postavljena na križanju Martićeve i Vojnovićeve ulice. Riječ je o donaciji festivala Dizajn Distrikt Zagreb, u sklopu čijeg je trećeg izdanja ova instalacija 2018. postavljena na tu frekventnu, ali zanemarenu lokaciju koja je određena uzimajući u obzir prethodno provedena urbanistička istraživanja u okviru festivala. Prostorna niša na križanju Martićeve i Vojnovićeve ulice tada je istaknuta kao jedan od rijetkih preostalih, nekomercijaliziranih praznina, a koja se postavom ove instalacije privremeno sačuvala od transformacije u komercijalno iznajmljiv prostor.

Prostorna instalacija inicijalno je izvedena u dijalogu s lokalnom općinom, globalnom tvrtkom za proizvodnju betona i lokalnom zajednicom s kreativnom direktivom urbanog festivala Design District Zagreb, model koji se nastavio i preseljenjem na plato MSU-a. Naime, o mikrolokaciji instalacije na platou MSU-a odlučivalo se u sklopu projekta „Točka sastajanja“. Potaknuti temom gradskog kretanja u fotografijama Toše Dabca članovi Kluba mladih MSU-a posljednjih mjeseci proveli su analizu kretanja platoom MSU-a, njegovog sadržaja i korisnika. U srijedu, 2.6., večer su proveli sa stanovnicima obližnjih kvartova MSU-a kao i članicom Udruge građana „Glog“ Središće s ciljem otvaranja dijaloga o tom zajedničkom javnom prostoru. Tijekom večeri zajedno s autorom instalacije „Space Invader“ Dinom Belamarićem raspravili su i odredili njenu lokaciju na platou MSU-a.

U kratkim crtama autor je predstavio instalaciju: zamišljena je kao kompozicija za dokolicu građana i njihov nekomercijalni odmor u javnom prostoru. Sastavljena od jednostavnih betonskih elemenata, svojevrsna je posveta sveopćoj urbanizaciji betonom. Stroge linije, polirani beton brut i retrofuturistički izgled asociraju na arkadnu videoigru s kraja sedamdesetih, „Space Invaders“, čemu instalacija i duguje ime. Visinskim razlikama pojedinih elemenata instalacija je uistinu poligon za igru i pronalaženje novih načina korištenja pri čemu tri vertikalna elementa, zapravo zasloni, simbolički prikazuju nebodere u čijoj je blizini instalacija bila inicijalno postavljena: Vitićev, Iblerov i skriveni neboder u Vojnovićevoj ulici. Sukladno funkciji instalacije kao i projektnoj temi gradskog kretanja, na instalaciji je zabilježen grafit: Za čim juriš?

Pozivamo posjetiteljice i posjetitelje MSU-a, korisnice i korisnike platoa, da se povedu za grafitnom porukom i svoju dokolicu provedu upravo na novo-staroj instalaciji „Space Invader“ na platou MSU-a.

Više o projektu „Točka sastajanja“: http://www.msu.hr/clanci/tocka-sastajanja-toso-dabac/78/hr.html