New Generic for New Normal - Radionica arhitektonskog projektiranja 3 u Zbirci Richter

 

New Generic for New Normal - Radionica arhitektonskog projektiranja 3 u Zbirci Richter

29.01.2021 - 29.01.2021 / Zbirka Richter

U Zbirci Richter tijekom zimskog semestra 2020./21. organizirana je nastava za studente Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. U okviru kolegija Radionica arhitektonskog projektiranja 3, osam studenata diplomskog studija pod mentorstvom dr. sc. Idis Turata bavili su se temom zagrebačkih donjogradskih blokova, dajući nova arhitektonska i urbanistička rješenja. 

Njihova radionica pod nazivom New Generic istražuje i predlaže novu metodu projektiranja stvorenu kroz sistematizaciju arhitektonskih znanja.  U središtu interesa je procesno i kognitivno razumijevanje grada shvaćeno kroz novu prostornu i materijalnu diferencijaciju oblikovnih i upotrebnih elemenata arhitekture. Elementi arhitekture obrađeni i shvaćeni kroz ovaj projekt definiraju novu kuću, kvart i grad.

New Generic ne  razmišlja prvenstveno o novom tipu, iako ga može prihvatiti kao međufazu ili dijelom kreativnog  procesa, a sve u cilju boljeg razumijevanja konkretnih elemenata i stvaranju nove projektantske metode. Ovaj prijedlog nudi mogućnost formuliranja disciplinskog znanja o arhitekturi shvaćenog kroz elemente, proizvode i „readymade“ koji čine i rezultiraju novom kompozicijom. Tako stvorena kompozicija odgovor je na konkretan prostorni, urbani, društveni, tehnološki, ekonomski i politički problem.

Potresom oštećen centar grada postaje postaje poligon za testiranje New Generic programa. Zgrade oštećene u potresu se ruše, odnosno one koje su dobile crvenu ili žutu naljepnicu. Neoštećene građevine, one koje su dobile zelenu naljepnicu postaju fragmenti grada i osnova svakog prijedloga. Osim fragmenata ostaju „otoci“, „konfeti“ i glavni prometni pravci, čuvaju granice različitih kvartova, nose memoriju grada. Povijesno i ambijentalno vrijedni - otoci kao zone te konfeti kao pojedinačne građevine - po potrebi se obnavljaju, te upravo one u sebi nose duh grada, njegove osnovne karakteristike i posebnosti.

Projekte osam talentiranih studenata arhitekture koji su pod mentorstvom dr. sc. Idis Turata u Zbirci Richter u zimskom semestru 2020./21. stvarali nove vizure našeg grada predstavljamo u programu Noći muzeja.

Autori / studenti 3. semestra 2. godine diplomskog studija: Filip Herljević, Domagoj Leko, Petra Martinović, Inga Panza, Marin Penava, Fran Stanić, Luka Završki, Petra Zebić

Više na društvenim mrežama MSU Zagreb, Zbirke Richter, @sesti_kat!