POZIV NA PRIJAVE: ŠKOLA ZAJEDNIČKOG ZNANJA

 

POZIV NA PRIJAVE: ŠKOLA ZAJEDNIČKOG ZNANJA

12.02.2024 - 29.05.2024 / MSU Zagreb, Van Abbemuseum Eindhoven, MG+MSUM Ljubljana, ZRC SAZU Ljubljana i L’Internationale

Poziv na prijave: Škola zajedničkog znanja
MSU Zagreb, Van Abbemuseum Eindhoven, MG+MSUM Ljubljana, ZRC SAZU Ljubljana i L’Internationale
24. – 29. svibnja 2024.
rok za prijave: 4. 3. 2024.
www.internationaleonline.org

MSU Zagreb, Van Abbemuseum Eindhoven, MG+MSUM Ljubljana, ZRC SAZU Ljubljana i L’Internationale pozivaju zainteresirane da se prijave na sudjelovanje u pilot izdanju novopokrenute Škole zajedničkoga znanja (School of Common Knowledge - SCK) koja će se održati u Zagrebu i Ljubljani od 24. do 29. svibnja 2024. Škola zajedničkoga znanja oslanja se na mrežu, znanje i iskustvo muzejske konfederacije L’Internationale, a namjera joj je da u istraživanju specifičnih kulturnih i geopolitičkih okolnosti te njihovih odnosa i međuovisnosti s ostatkom svijeta bude istodobno i nomadska i situirana.

 SCK je izgrađena na temeljima Pojmovnika zajedničkog znanja, projekta koji je inicirala Zdenka Badovinac i Moderna Galerija u Ljubljani, i nastavlja se na njegovu metodologiju zajedničkog učenja.

Pozivaju se sudionici iz područja umjetnosti, dizajna, arhitekture i kustoskih praksi, ali i iz srodnih polja, kao što je sociologija, politologija i antropologija, na bilo kojem stupnju akademske ili profesionalne karijere. Od sudionika se očekuje da doprinesu svojim vlastitim iskustvima, razmišljanjima i projektnim prijedlozima te da slušaju tuđa.

Pilot program govori iz pozicije Srednje Europe i Zapadnog Balkana u nastojanju da se zajednički uči kako se oduprijeti alijansi neoliberalnih i neofašističkih sila u današnjem svijetu i transformirati je. Ova je regija iznašla i odnjegovala specifične odgovore na i protiv globalizacije i političke hegemonije, kao i alternative načine interakcije s drugim dijelovima svijeta. U svjetlu suvremenih sukoba bit će korisno ponovo razmotriti jedinstvene društvene modele i imaginarije razvijene u ovoj regiji, kao i njezin poseban odnos prema kolonijalizmu i imperijalizmu. Program će ponuditi mogućnosti da se te teme istraže kroz glasove i iskustva umjetnika i kulturnih radnica utemeljene u dekolonijalnim praksama.

SCK imat će pristup zbirkama Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu i Moderne Galerije u Ljubljani, koje uglavnom sadrže djela umjetnika i umjetnica s Balkana i šire istočnoeuropske regije. Nadalje, razmatrat će se i socijalna i politička povijest socijalističke Jugoslavije i Pokreta nesvrstanih, a istraživat ćemo i dekolonizaciju, antifašističke borbe i antiratne narative sve do danas. Situirane organizacije i pojedinci iz regije Balkana ispričat će svoje prakse kulturne proizvodnje i mogućnosti koje iz njih proizlaze. Mnoge od tih organizacija oblikovane su postratnim iskustvima u 1990-ima te se stoga mogu direktno odraziti na antiratne i mirovne inicijative danas. Pozvani su sljedeći sudionici: Nick Aikens, Zdenka Badovinac, Marco Baravalle, BLOK (Zagreb), Manuel Borja Villel, Sezgin Boynik, Sara Buraya Bonet, Crvena (Sarajevo), Charles Esche, Sabel Gavaldon, Irfan Hošić, Jasna Jakšić, Leonida Kovač, Krater (Ljubljana), Tomaž Mastnak, Bojana Piškur, Ana Škegro, Mabel Tapia, Ovidiu Tichindeleanu, Natalija Vujošević, Beti Žerovc, Živi atelje DK (Zagreb).

Škola će uključivati različite prakse zajedničkog učenja: predavanja, posjete izložbama, zbirkama i arhivima, šetnje i tjelovježbu, iskustva na lokaciji te periode šutnje. Sudionici se pozivaju da predlože pojmove i referentna polja koji će nam pomoći da razumijemo sadašnjost i ukažemo na načine stvaranja kolektivnog djelovanja. Nastavni plan koristit će  online Pojmovnik zajedničkog znanja. Namjera nam je izgraditi malu privremenu zajednicu koja se može naučiti međusobnom povjerenju i osporavanju kroz razmjenu i dijeljenje iskustava.

Sudjelovanje je besplatno. Doprinos u iznosu od 250 eura po sudioniku služi tome da se pokriju troškovi ručaka, večera i putovanja iz Zagreba do Ljubljane i natrag. Troškove putovanja do Zagreba i smještaj u oba grada moraju pokriti sami prijavitelji. Predavanja i radionice održavat će se na engleskom jeziku. Za više informacija: internationaleonline.org.

Prijava treba sadržavati biografiju i kratko motivacijsko pismo (najviše 500 riječi), a šalje se do 4. ožujka preko sljedećeg formulara. Prihvaćeni prijavitelji bit će obaviješteni do 20. ožujka.