Program "Život je susret" – vodstvo po izložbi: Jadranka Fatur i Martina Munivrana, kustosica

 

Program "Život je susret" – vodstvo po izložbi: Jadranka Fatur i Martina Munivrana, kustosica

09.11.2018 - 09.11.2018 / Prostor za povremene izložbe

Kako su nastajale njezine slike, kako je snimala prizore i zašto, koliko skica je radila, kako se osjećala… – sve to moći ćete pitati umjetnicu Jadranku Fatur na vodstvu po izložbi. 
Kupite li neki suvenir uz izložbu: katalog, plakat, razglednicu i sl. – umjetnica će vam potpisati.

Michel Foucault, jedan od najvažnijih teoretičara 20. st. smatrao je da bi nas umjetnici hiperrealizma mogli naučiti ponovno voljeti slike.
A slike Jadranke Fatur volimo jer su mnoge od njih ikoničke i svjedoče o nekom prohujalom vremenu, urezuju se u memoriju jer u njima prepoznajemo i prizore iz vlastitog života. Kako su nastajale njezine slike, kako je snimala prizore i zašto, koliko skica je radila, kako se osjećala… – sve to moći ćete je pitati na vodstvu po izložbi. Kustosica Martina Munivrana pripovijedat će vam koliko dugo su trajale pripreme za izložbu, odakle su sve slike posuđene i zašto je koncepcija izložbe takva da obuhvaća pregled najboljih američkih fotorealista i izbor mlađih domaćih umjetnika koji su u nekom trenutku svog života slikali u maniri hiperrealizma.
Kupite li neki suvenir uz izložbu: katalog, plakat, razglednicu i sl. – umjetnica će vam potpisati.