PROMOCIJA PUBLIKACIJE I PROJEKTA „DRUGAČIJI I JEDNAKI“

 

PROMOCIJA PUBLIKACIJE I PROJEKTA „DRUGAČIJI I JEDNAKI“

16.12.2021 - 16.12.2021 / MSU, 1. kat

Muzej suvremene umjetnosti u akademskoj je godini 2020./2021. započeo suradnju sa Udrugom za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba s čijim je korisnicima realizirao program Drugačiji i jednaki. Taj je program ostvaren u okviru natječaja Ministarstva kulture za programe koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Svrha projekta je prilagodba umjetničko-edukativnih sadržaja muzejskog izložbenog programa osobama s intelektualnim oštećenjima. Poseban naglasak je na individualiziranom pristupu kroz koji se polaznici upoznaju s likovnošću radeći vlastiti likovni izričaj. To je prvi put da MSU provodi kontinuirani edukativni program prilagođen osobama s intelektualnim teškoćama koje se vrlo često teško uključuju u svakodnevni život bez stereotipa i diskriminacije, te se susreću s brojnim drugim preprekama. Upravo zato se program uključivanja takvih osoba u kulturno-umjetnički život zajednice pokazao vrlo korisnim, kako za njihovu integraciju i rehabilitaciju, tako i za djelovanje muzeja kao javne ustanove u kulturi koja doista postaje dostupna svima.

Publikacija „Drugačiji i jednaki – Volimo umjetnost“ nastala je u sklopu projekta „Drugačiji i jednaki“ i svojevrstan je priručnik namijenjen stručnim muzejskim djelatnicima.

Projekt i publikaciju predstavila je Daniela Bilopavlović Bedenik, viša kustosica MSU-a.