TOČKA SASTAJANJA: VODSTVO I RAZGOVOR PO IZLOŽBI „RETROSPEKTIVA – Jedna od mogućih 100“

 

TOČKA SASTAJANJA: VODSTVO I RAZGOVOR PO IZLOŽBI „RETROSPEKTIVA – Jedna od mogućih 100“

06.07.2021 - 06.07.2021 / MSU

U utorak, 6. 7. s početkom u 18 sati u sklopu projekta „Točka sastajanja“ održava se vodstvo i razgovor povodom izložbe Ivana Kožarića „RETROSPEKTIVA – Jedna od mogućih 100“.

Prvi utorak po otvorenju izložbe Ivana Kožarića „RETROSPEKTIVA – Jedna od mogućih 100“ kustosica Radmila Iva Janković provest će zainteresirane po sekciji izložbe posvećene idejama, intervencijama i skulpturama Ivana Kožarića u javnom prostoru. Budući da je ovogodišnji fokus projekta „Točka sastajanja“ gradsko kretanje, ideja susreta jest propitati kako je Ivan Kožarić doživljavao javni prostor u kojem se krećemo i koju je ulogu pridavao svojim radovima u njemu. U najavi izložbi piše: „Ako djelo sadrži ideju,“ govorio je „ima sve, ima život.“ Nastavno na njegove zamisli i izjave, drugi dio susreta zamišljen je kao razgovor okupljenih o suvremenoj umjetnosti u javnom prostoru, kako je čitamo i čitamo li je uopće.

Serija susreta vezana za teme kretanja, javnog prostora i umjetnosti organiziraju se s ciljem realizacije novog umjetničkog i kulturnog sadržaja u javnom prostoru u krugu MSU-a, a koji bi odgovorio na interese i potrebe lokalne zajednice.

Povodom susreta okupit će se članovi Kluba prijatelja, pojedinci koji žive ili rade u blizini Muzeja suvremene umjetnosti, a dobrodošli su svi koji dijele interes za spomenute teme i izložbu Ivana Kožarića „RETROSPEKTIVA – Jedna od mogućih 100“ .

Točka sastajanja jest recepcija MSU-a u 18 sati. Ulaz u sklopu programa slobodan.

Više o projektu Točka sastajanja.