Up Close / Od blizu / Izbliza

 

Up Close / Od blizu / Izbliza

22.12.2022 - 16.04.2023 / Moderna galerija, Ljubljana

**Izložba je produžena do 16. 4.**

Izložba otvara vrata iza scene pokazujući procese i određene faze konzervatorsko-restauratorskih zahvata na odabranim djelima moderne i suvremene umjetnosti. Rezultat je suradnje MSU Zagreb s ALUO i MG u Ljubljani na višegodišnjem projektu koji se temelji na zajedničkom radu hrvatskih i slovenskih muzeja i sveučilišta.

Kod konzerviranja-restauriranja moderne i suvremene umjetnosti nema rutine. Svi predstavljeni postupci otkrivaju raznolikost pristupa i svojom međusobnom povezanošću olakšavaju razumijevanje problematike koja pokriva razdoblje od početka 20. stoljeća do danas. U nekim slučajevima fokus je na etičkim pitanjima, u drugima na istraživanju strukture materijala, tehnologije izrade umjetničkog djela ili uzroka oštećenja koja su nastala ili se još uvijek događaju, u trećima na samom konzervatorsko-restauratorskom postupku, dok su rješenja ponekad vezana uz preventivnu zaštitu. Potonje također uključuje podizanje svijesti šire javnosti (svih generacija, uključujući i ranjive skupine), čije razumijevanje i pristup može značajno doprinijeti dugovječnosti umjetničkih djela.

Autorice Izložbe: Tamara Trček Pečak (ALUO, Ljubljana), Nada Madžarac (MG+MSUM, Ljubljana) i Mirta Pavić (MSU, Zagreb)