"Vrijeme je za igru u MSU"

 

"Vrijeme je za igru u MSU"

22.11.2020 - 22.11.2020 / MSU

Povodom Međunarodnog dana djeteta Muzej suvremene umjetnosti i Teatar Puna kuća organizirali su kulturno edukativni program namijenjen djeci od 1,5 do 6 godina pod nazivom "Vrijeme je za igru u MSU'', koji se održao u nedjelju, 22. studenog od 10 do 11 sati.

Program se sastojao od kazališne predstave koja se temelji na neverbalnoj komunikaciji, kombinirajući pokret, zvuk i glazbu, ali i upotrebu geometrijskih tijela i oblika uz pomoć kojih djeca vježbaju vizualno razumijevanje i komunikaciju. Nakon predstave djeca su se uputila na polusatnu kreativnu likovnu radionicu gdje su, inspirirani onime što su vidjeli na predstavi, sami izrađivali svoj likovni rad. Muzejske edukatorice vodile su polaznike u kreativnom razmišljanju i likovnom izražavanju, stavljajući naglasak na slobodnoj interpretaciji sadržaja.

U ranoj fazi razvoja, djeca uče komunicirati s okolinom na verbalnoj razini – izgovaraju svoje prve riječi i uče se pravilno izražavati. Ono što je vrlo bitno u socijalnom, ali i kognitivnom razvoju djeteta je vizualna komunikacija koja se razvija posredstvom likovnih elemenata. S obzirom na to da je utjecaj slike u društvu iznimno velik, vrlo je bitno na zanimljiv i kreativan način educirati najmlađu publiku o različitim mogućnostima komunikacije.

Radovi nastali na radionici izloženi su u Otvorenoj galeriji MSU-a te digitalizirani i objavljeni u sklopu online izložbe dječjih radova na mrežnim stranicama, kao i na društvenim mrežama Muzeja.