ZBIRKE

 

Zbirka Benko Horvat

 

Privatni sakupljač Benko Horvat (1875. -1955.) iz Zagreba, donirao je svoju zbirku gradu Zagrebu 1946. godine, a od 1955. priključena je današnjem Muzeju suvremene umjetnosti.  

  PROČITAJ VIŠE

Zbirka crteža, grafika, plakata i radova na papiru

 

Zbirka crteža, grafika, plakata i radova na papiru obuhvaća građu od početka 20. stoljeća do danas. Najopsežnija zbirka Muzeja suvremene umjetnosti trenutačno broji oko 6360 muzejskih predmeta. 

  PROČITAJ VIŠE

Zbirka Marie-Luise i Ruth Betlheim - Radovi studenata i profesora Bauhausa

 

Zbirka Marie-Luise i Ruth Betlheim – radovi studenata i profesora Bauhausa obuhvaća 75 umjetničkih radova, 138 arhivskih dokumenata (fotografija, pisama, deplijana, publikacija) nastalih pretežito između 1921. i 1924. godine, u razdoblju kada je znamenita škola za arhitekturu, umjetnost i dizajn Bauhaus djelovala u Weimaru.

  PROČITAJ VIŠE

Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter

 

Donacija Grada Zagreba

Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter nalazi se na Vrhovcu 38 u jednokatnoj obiteljskoj vili koju je sagradio prema vlastitom projektu Vjenceslav Richter krajem pedesetih godina 20. stoljeća.

  PROČITAJ VIŠE

Donacija Seissel

 

Donacija Silvane Seissel umjetnička je zbirka u vlasništvu Grada Zagreba koja je 1993. godine dana na upravljanje (čuvanje, održavanje i predstavljanje) Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb. Radove je muzeju donirala Silvana Seissel, supruga arhitekta i umjetnika Josipa Seissela u skladu s njegovom željom da Muzej skrbi o njegovoj ostavštini.

  PROČITAJ VIŠE

Atelijer Kožarić

 

Grad Zagreb u cijelosti je atelijer otkupio 2007. godine i povjerio ga na trajno čuvanje i pohranu Muzeju suvremene umjetnosti. U njemu se nalazi više od 6000 eksponata. 

  PROČITAJ VIŠE

Arhiv Tošo Dabac

 

Arhiv Tošo Dabac opsežna je zbirka koja sadržava 160 000 umjetničkih predmeta, negativa i autorskih povećanja te vrijednu fotografsku opremu, biblioteku, arhivsku i hemerotečnu građu legendarnoga zagrebačkog fotografa Toše Dabca.

  PROČITAJ VIŠE

Zbirka marginalne umjetnosti

 

Nekadašnja Zbirka marginalne umjetnosti osnovana je 1997. godine, a vodila ju je i skrbila se o njoj dugogodišnja kustosica MSU-a Nada Vrkljan Križić do 2004. godine. Zbirka je ponovno formirana 2016. godine, te se od tada ponovno počinje raditi na prikupljanju radova i aktualizaciji same zbirke koja danas broji preko 640 radova.

  PROČITAJ VIŠE

Zbirka slikarstva

 

Zbirka slikarstva Muzeja suvremene umjetnosti sadržava 1289 djela hrvatskih i inozemnih umjetnika i umjetnica obuhvaćajući širok vremenski raspon od početka 20. stoljeća do danas.

 

  PROČITAJ VIŠE

Zbirka skulpture

 

Zbirka skulpture MSU-a broji gotovo 1000 umjetničkih djela, a radovi svojim nastankom sežu od prve polovice 20. stoljeća do danas. 

  PROČITAJ VIŠE