Zbirka filma i videa

 

Zbirka filma i videa

Zbirka filma i videa sadržava filmsku i videograđu nastalu u razdoblju od šezdesetih godina dvadesetog stoljeća do danas.

S aspekta povijesnog razvoja pojedinih umjetničkih medija, osobito su važni radovi hrvatskih i međunarodnih umjetnika i umjetnica nastali tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina.

U toj građi moguće je izdvojiti tri sadržajna segmenta:

1. Eksperimentalni film: radovi Ivana Ladislava Galete, Tomislava Gotovca;

2. Filmovi i video radovi autorica i autora čije se djelovanje može razmatrati u kontekstu različitih praksi konceptualne umjetnosti: Marina Abramović, André Cadere, Alain Fleischer, Sarkis, Goran Trbuljak, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Željko Kipke, Boris Bućan, Radomir Damnjanović-Damnjan;

3. Radovi koji se bave istraživanjem mogućnosti videotehnologije kao tada potpuno novog umjetničkog medija u postupcima reprezentacije; primjerice Nan Hoover.


Zbirka također sadržava videoradove i videoinstalacije hrvatskih i međunarodnih umjetnica i umjetnika koji su od osamdesetih godina do danas svojim djelovanjem problematizirali tehnologije proizvodnje društvenih identiteta, odnosno subjekata u kontekstu različitih diskurzivnih praksi. To su radovi Dennisa Adamsa, Marine Abramović, Simona Bogojevića-Naratha, Dorothy Cross, Ivana Faktora, Sanje Iveković, Dalibora Martinisa, Katarzyne Kozyra, Ane Opalić, Egle Rakauskaitte, Deimantasa Narkeviciusa i Kristine Leko.Kontakt:
Voditeljica zbirke: Leila Topić, viša kustosica leila.topic@msu.hr