MAJA SMREKAR, JONAS JØRGENSEN !brute_force: Soft Resilience

 

MAJA SMREKAR, JONAS JØRGENSEN !brute_force: Soft Resilience

04.04.2023 - 30.04.2023 / MSU, 1. kat povremenih izložbi

*Radno vrijeme izložbe je od utorka do nedjelje od 11.00 do 16.00 sati.

!brute_force je kontinuirana istraživačka platforma koja propituje na koje načine umjetna inteligencija strukturira našu stvarnost te na taj način zapravo uspostavlja i vladavinu nad njom. Projekt koji je 2019. godine započela Maja Smrekar naslanja se na pretpostavku da ljudi i ne-ljudi više ne djeluju unutar dualističkog okvira, nego se izjednačuju unutar globalne infrastrukture tržišne ekonomije i tehno-kapitalističke komodifikacije života.

U !brute_force: Soft Resilience, instalacija kao središnja postavka ima oblik distopijskog mikrokosmosa strukturiranog oko trodimenzionalne rešetke koja je osmišljena kako bi nalikovala apstrahiranoj molekuli serotonina – neurotransmitera kojeg je oblikovala paralelna evolucija ljudi i pasa. Budući da serotonin uređuje metaboličke funkcije obje vrste, one se mjere kao fiziološki podaci koje skuplja i klasificira umjetna inteligencija kako bi stvorila kartu za Smrekar, koja gura i preslaguje ploče u brojnim ponavljanjima izvedbe, dok se penje po rešetki sa psom. Zabilježeni podaci služe kao input za algoritam koji uči kako savjetovati umjetnicu kako da utroši točno onoliko tjelesne sile koliko je potrebno da uskladi otkucaje svoga srca s bilom psa. Podaci performansa se pohranjuju u Apple Cloudu s ograničenim pristupom. Tamo podaci iz tijela psa predstavljaju kontinuirani poremećaj korporativne statistike o ljudskom zdravlju, dovodeći u pitanje njenu preskriptivnu moć. Isti podaci skupljaju se paralelno i na !brute_force oblaku, kako bi performativnost svih sudionika bila lako dostupna javnosti i kako bi se mogla ponovno utjeloviti putem meke robotike. Kako bi se osporila objektivna afirmacija umjetne inteligencije i postavilo pitanje mogu li se oblici ontološkog i epistemološkog oslobađanja od modela hijerarhijskih odnosa artikulirati iz algoritama na načine koji bi mogli nadilaziti determinaciju, odabrana je tehnologija koja zahtijeva usađeno djelovanje. Konstruiran je niz mekih robotskih morfologija s organskim topološkim oblicima “tijela bez organa” koji su ugrađeni u instalaciju. Evolucijski algoritam za obradu kontinuirano ažuriranih podataka o performansama ljudi/pasa !brute_force oblaka,; postavljen je kao polazišna točka kako bi se potaknulo robote da se odmaknu od podataka – prema beskonačnosti i ožive ju kroz oslanjanje na materijalističku ontologiju.

Projekt !brute_force proširuje pitanje opasnosti od gubitke kontrole nad UI ili strojevima, na pitanje o gubitku kontrole nad modelima same stvarnosti. Iako karta nije teritorij, projekt razmatra kako se teritorij proširuje u nepregledan krajolik algoritamskog nepoznatog te stječe novu paradigm razmišljanja – nedruštvenu i neljudsku.

Dizajn instalacije: Maja Smrekar (SI)
Dizajn konstrukcije: Miloš Vujković (RS/DE)
Arhitektura: Aljaž Rudolf (SI)
Dizajn animacije: Dongwook Jang (KR/NL)
Koncept modela neuralne mreže: Alen Balja (SI), dr. Primož Ravbar (USA), Maja Smrekar (SI)
Arhitektura i programiranje neuralne mreže: Alen Balja (SI), Miran Lončarič (SI), Naveen Agula (IN)
Koncept sučelja: Alen Balja (SI), Maja Smrekar (SI)
Dizajn animacije i sučelja: Dongwook Jang (KR / NL)
Koncept obuke i dresura: Mia Zahariaš (SI), Tina Šolar (SI)
Psi: Boogie (SI), Ada (SI), George (SI)
Koncept meke robotike: Jonas Jørgensen (DK), Maja Smrekar (SI)
Dizajn meke robotike: Jonas Jørgensen (DK), Mads Bering Christiansen (DK)
Izrada dijelova meke robotike: Mads Bering Christiansen (DK)
Programiranje mikrokontrolera meke robotike: Daniel Mauricio Fernandez Gonzalez (CO/ ES), Jonas Jørgensen (DK)
Programiranje algoritma: Daniel Mauricio Fernandez Gonzalez (CO/ES)
Projektiranje i izrada mehaničkih dijelova meke robotike: Cao Danh Do (DK)
Elektronika meke robotike: Jeppe Rahbæk Mosgaard (DK)
Dizajn i izrada ploča: Miloš Vujković (RS/DE)

 

Potpora:

!brute_force: Feeding the Algorithm (2019. – 2020.) izvela je Maja Smrekar kao performans između čovjeka, psa i UI algoritma.
Produkcija Quo Artis Foundation (ES).
Koprodukcija Galerija Kapelica /Kersnikova Institute (SI), The Culture Yard/CLICK Festival (DK).
Projekt je dio European ARTificial Intelligence Lab i podržan je od strane programa Kreativna Europa Europske Unije.
Podržalo Ministarstvo kulture Republike Slovenije (SI), Općina Ljubljana – Odjel za kulturu (SI), Danish Art Council (DK).

!brute_force: non Cartesian shell (2020. – 2021.) izveden je kao prototip meke robotike koautora Maje Smrekar i Jonasa Jørgensena.
Realiziran kao prototip meke robotske ploče u okviru programa STUDIOTOPIA u Ars Electronica Linz GmbH & Co KG (A) uz potporu programa Kreativna Europa Europske unije. U suradnji s Centrom za meku robotiku, SDU Biorobotics, Institutom Maersk Mc-Kinney Moller, Sveučilište Južne Danske (DK).
Uz potporu Ministarstva kulture Republike Slovenije (SI).

!brute_force: Soft Resilience (2022) izveden je kao konačna instalacija s integriranim mekim robotima koji obavljaju svoju algoritamnost koautora Maje Smrekar i Jonasa Jørgensena.
Produkcija PiNA Association (SI)
Koprodukcija TROP — Institut za umjetnička istraživanja (SI)
U suradnji s Centrom za meku robotiku, SDU Biorobotics, Institutom Maersk Mc-Kinney Moller, Sveučilište Južne Danske (DK)
Financirano od strane Ministarstva kulture Republike Slovenije (SI)

URL projekta: https://nonbruteforce.net/

 

Maja Smrekar (Slovenija)

Rad Maje Smrekar spaja umjetnička istraživanja temeljena na praksi koja propitkuju potencijal aktualnih tehnologija sa znanstveno ukorijenjenim procesima i materijalima. Svojim umjetničkim glasom govori o ekofeminizmu, odnosima među vrstama, posthumanizmu, tehnologiji i ideološkim strukturama u društvu. Njezina praksa joj je omogućila ostvarivanje važnih suradnji u razvoju produkcija koje uključuju međukonceptualno insceniranje hibridne umjetnosti, performansa, instalacija, site-specific umjetnosti, performativne fotografije, crteža i videa, kao i razmjenu znanja kroz predavanja, razgovore i tekstove. Smrekar je, među ostalim, dobitnica 1. nagrade na festivalu Cynetart 2012. koju dodjeljuje Hellerau europski centar za umjetnost (Dresden / Njemačka); dobitnica je počasnog priznanja na Ars Electronica Festivalu 2013. (Linz / Austrija), Prix Ars Electronica Golden Nica 2017. u kategoriji hibridne umjetnost (Linz / Austrija) i Nagrade Prešernove zaklade 2018., najviše nagrade Republike Slovenije (Ljubljana / Slovenija).

Url: www.majasmrekar.org/
Društvene mreže: Instagram @maja_smrekar / Facebook https://www.facebook.com/maja.smrekar.73/


Jonas Jørgensen (Danska)

Jonas Jørgensen (1981.) je istraživač i umjetnik sa sjedištem u Kopenhagenu (DK), fokusiran na transdisciplinarni rad temeljen na praksi na spoju tehnologije, estetike medijske umjetnosti i posthumanističkih znanosti. Prvobitno se školovao za fizičara (BSc) i povjesničara umjetnosti (BA, MA) na Sveučilištu u Kopenhagenu i Sveučilištu Columbia (New York), a 2019. je doktorirao na IT Sveučilištu u Kopenhagenu kao član laboratorija Robotics Evolution and Art Lab (REAL). Jonasov rad bavi se prirodnim i kulturnim pitanjima koja se odnose na utjelovljenje, meku materijalnost i interakciju čovjeka i robota spajanjem tehničkih i prirodoznanstvenih pristupa s materijalnim perspektivama i temeljnim praksama. Njegov rad je zastupljen i diseminiran u mnogim akademskim i umjetničkim sredinama. Tijekom proteklog desetljeća, njegovi suradnički umjetnički projekti izlagani su u inozemstvu u institucijama uključujući Chronus centar za umjetnost (Šangaj, Kina), Science Gallery Dublin, Ars Electronica festivalu (Linz, Austrija), BOZAR centar za likovnu umjetnost (Bruxelles, Belgija), LAZNIA Center za suvremenu umjetnost (Gdanjsk, Poljska), Cluj kulturnom centru (Cluj, Rumunjska), Forum Box (Helsinki, Finska), Kunsthal Grenland (Porsgrunn, Norveška) i Nikolaj Kunsthal (Kopenhagen, Danska). Njegovi su se tekstovi pojavljivali u recenziranim i popularnim izdanjima, uključujući monografijama umjetnika, katalozima izložbi, akademskim časopisima, antologijama i zbornicima radova s konferencija. Održao je predavanja, prezentirao radove i organizirao radionice na međunarodnim akademskim konferencijama i umjetničkim festivalima uključujući MediaArtHistories, ICRA (Međunarodna konferencija o robotici i automatizaciji), HRI (ACM/IEEE Međunarodna konferencija o interakciji s ljudskim robotima), ISEA, Pixelache, MOCO (Računarstvo pokreta) i POM (Politika strojeva). Jonas trenutačno radi kao član upravnog odbora koji predstavlja Dansku u EU COST akciji CA18136 “Europski forum za napredne prakse” (2019. – 2023.) te je izvenredni profesor Centra za meku robotiku na Odsjeku za biorobotiku Sveučilišta južne Danske, gdje je ko-direktor Centra za meku robotiku (https://www.softrobotics.dk/).

Url: https://jonasjoergensen.org/
Društvene mreže: Instagram @jonasjoergensen / Twitter @JoergensenJonas / LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jonas-j%C3%B8rgensen-7329aa1ab

 

!brute_force: Soft Resilience u MSU Zagreb
4. 4. - 30. 4. 2023.


Organizacija: Ana Škegro
Koordinacija: Miranda Herceg
Asistenti: Ela Domitrović, Petar Vranjković
Tehnički postav: Miloš Vujković, Dalibor Cicvara, Davor Filipčić, Renato Mihaljenović, Aleksandar Milošević, Silvio Strelar

Projekt !brute_force: Soft Resilience u MSU Zagreb omogućen je uz potporu zagrebačkog Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije i Veleposlanstva Republike Slovenije u Zagrebu.